Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad:

Underrättelse – Meddelande om antagande av detaljplan för fastigheten Smultronet 2 med flera samt överklagandeanvisning

Kommunstyrelsen i Vaggeryds kommun har enligt protokoll 2023-01-11 § 7 beslutat att anta detaljplanen för fastigheten Smultronet 2 med flera i Skillingaryds tätort.

Beslutet kan överklagas till mark- och miljödomstolen. Information om hur du överklagar finns att läsa i Meddelande om antagande och överklagandeanvisning, se nedan:

Kommunstyrelsens antagandebeslut finns tillgängligt via länken nedan:

Aktuella planhandlingar inklusive samrådsredogörelse och granskningsutlåtande finns tillgängligt via kommunens webbplats nedan:

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Torbjörn Åkerblad