Huvudmeny

!

VIKTIGT MEDDELANDE!
Störningar i telefonin i Vaggeryds kommun
Uppdaterad: 2023-12-05 kl 15.15 Tele2 har fortsatta driftstörningar i mobilnätet vilket påverkar Vaggeryds kommuns telefoni.

Läs mer
Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad:

Underrättelse – Meddelande om antagande av detaljplan för del av fastigheten Gärahov 2:1 med flera, Östra strand, samt överklagandeanvisning

Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun har enligt protokoll 2023-10-30 § 132 beslutat att anta förslag till detaljplan för del av fastigheten Gärahov 2:1 med flera, Östra strand.

Beslutet kan överklagas till mark- och miljödomstolen. Information om hur du överklagar finns att läsa i Meddelande om antagande och överklagandeanvisning, se nedan:

Kommunfullmäktiges antagandebeslut finns tillgängligt via länken nedan:

Aktuella planhandlingar inklusive samrådsredogörelse och granskningsutlåtande finns tillgängligt via kommunens webbplats nedan:

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Torbjörn Åkerblad