Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Handlingar

Allmän och offentlig handling

Nästan alla handlingar som finns hos kommunen är allmänna och de flesta av dem är offentliga. Vem som helst får ta del av handlingar som är offentliga.

Det kan till exempel vara:

  • skrivelser
  • brev och e-post
  • utredningar
  • beslutsunderlag och protokoll.

Många offentliga handlingar publiceras på vår webbplats för att du enkelt ska kunna del av dem. Du hittar bland annat:

Hur hittar vi det du söker?

Kommunen har speciella register och diarium för att hålla reda på och snabbt hitta alla handlingar. Det finns olika register för olika förvaltningar och myndigheter inom kommunen Det viktigaste sparas i kommunhusets centralarkiv. Där finns kommunala protokoll och skrivelser, ända från mitten av 1800-talet.

Kontakta respektive förvaltning genom kommunens växel om du vill ta del av en offentlig handling.

Sekretess

Om en handling innehåller sekretessbelagd information får den inte lämnas ut. Man kan istället stryka de delar som ska skyddas av sekretess innan handlingen lämnas ut. Det är oftast handlingar med känsliga uppgifter om enskilda personer som sekretessbeläggs.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Torbjörn Åkerblad