Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Behandling av personuppgifter, GDPR

Här finns information om hur vi hanterar personuppgifter som registreras om dig när du kontaktar oss, använder våra tjänster eller deltar i verksamheter.

Olika typer av personuppgiftshantering

Varje nämnd eller styrelse i Vaggeryds kommuns organisation är ansvarig för personuppgifterna inom sitt verksamhetsområde.

Nedan listas sidor mer om hur personuppgifter registreras och behandlas i olika situationer och ärenden.

Här finns också kontaktuppgifter till vårt dataskyddsomdsombud och vad du ska göra om du upptäcker en personuppgiftsincident

(sidan är under uppdatering)

Förtroendevalda politiker hantering av personuppgifter

Kamerabevakning personuppgiftsbehandling

Parkeringstillstånd personuppgiftsbehandling

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud

Vaggeryds kommun har ett dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser.

Dataskyddsombudets uppgifter:

 • Övervaka nämndernas och styrelsens efterlevnad av dataskyddslagstiftningen.
 • Informera och ge råd till verksamheterna vilket också kan omfatta vissa utbildningsinsatser.
 • Möjlig kontaktyta för registrerade och för tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Ombudets roll inom specifika områden och frågor

 • Personuppgiftsincidenter – rådgivande roll
 • Registrerades rättigheter – rådgivande roll
 • Konsekvensbedömningar – rådgivande roll

Om du har synpunkter på Vaggeryds kommuns behandling av personuppgifter, kan du kontakta vårt dataskyddsombud


Niclas Nordström,

E-post: stk-dataskyddsombud@jonkoping.se
Telefon: 036-10 28 02

Personuppgiftsincidenter

Personuppgiftsincidenter

Här hittar du information om vad du ska göra om du upptäcker någon form av personuppgiftsincident.

Med personuppgiftsincident avses en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats (art. 4.12 GDPR).

Exempel på personuppgiftsincidenter:

 • Stulen eller borttappad dator, telefon eller läsplatta
 • E-post eller brev som kommit till obehörig, exempelvis skickat till fel mottagare
 • Papper med personuppgifter som kommit obehörig till del
 • Personuppgifter som inte längre finns tillgängliga för nämnden och som påverkar de registrerade negativt
 • Stulna eller borttappade passerkort, taggar eller nycklar
 • För hög eller för låg behörighetsnivå

En personuppgiftsincident kan vara:

 • digital och/eller analog
 • intern och/eller extern
 • oavsiktlig eller uppsåtlig, samt
 • låg risk eller mycket hög risk beroende på bland annat vilka personuppgifter som omfattas av incidenten samt i vilket sammanhang uppgifterna behandlas. Oavsett risknivå ska alla incidenter dokumenteras.

Kontakt

För att rapportera eventuella personuppgiftsincidenter kan du kontakta respektive förvaltning. Du når dem genom att ringa till kontaktcenter, telefon: 0370-67 80 00.

Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud.

Niclas Nordström, dataskyddsombud
E-post: stk-dataskyddsombud@jonkoping.se

Telefon: 036-10 28 02 Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Torbjörn Åkerblad