Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Dina rättigheter

I samband med behandling av personuppgifter finns det rättigheter för den som får sina uppgifter behandlade.

Du måste själv skriva till oss och be att få informationen. Du har rätt att få svar inom en månad beroende på förfrågan. Vi behöver även verifiera att du är den du utger dig för att vara innan vi kan lämna informationen.

Rätt till information

I de flesta fall har du rätt att bli informerad om att vi har börjat behandla dina personuppgifter och varför vi gör detta.

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att få en bekräftelse från Vaggeryds kommun att dina personuppgifter behandlas av Vaggeryds kommun och, om så är fallet, få tillgång till personuppgifterna och följande information i ett så kallat registerutdrag Pdf, 362.7 kB..

Ett registerutdrag kan innehålla information om:

  • Varför vi behandlar personuppgifterna
  • Vilka personuppgifter som vi behandlar
  • Vem som är mottagare av personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES)
  • Hur länge personuppgifterna behandlas
  • Information om vilka rättigheter du har
  • Information om varifrån personuppgifterna har samlats in
  • Om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

Vaggeryds kommun har rätt att ta ut en avgift om du begär mer än en kopia av dina personuppgifter.

Rätt att motsätta dig behandling

Om du upplever att dina personuppgifter används på ett felaktigt sätt av Vaggeryds kommun så har du när som helst rätt att göra invändningar mot den behandling som sker.

Rätt till radering

Under vissa förutsättningar, som när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och/eller det saknas laglig grund för fortsatt behandling av dina personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina personuppgifter. När vi har lagkrav på oss att spara vissa personuppgifter gäller inte rätten till radering.

Rätt till behandlingsbegränsning

Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast omfatta lagring av personuppgifterna, till exempel under tiden då Vaggeryds kommun utreder om du har rätt till radering.

Rätt till dataportabilitet

När behandlingen av dina personuppgifter sker för att du har gett ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att få en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.

Den som anser att Vaggeryds Kommun bryter mot Dataskyddsförordningen eller annan integritetslagstiftning kan vända sig till vårt Dataskyddsombud eller Datainspektionen. Läs mer på Datainspektionens webbplats

Tänk på…

… att om du använder sociala medier, till exempel facebook, Instagram eller LinkedIn, för att komma i kontakt med oss, så överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet). För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till oss via sociala medier.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Torbjörn Åkerblad