Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Regler för sekretess

Om en handling innehåller sekretessbelagd information får den inte lämnas ut. Man kan istället stryka de delar som är hemliga innan handlingen lämnas ut. Det är oftast handlingar med känsliga uppgifter om enskilda personer som sekretessbeläggs.

Offentlighets- och sekretesslagen Länk till annan webbplats. innehåller bestämmelser kring vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Lagen innehåller också bestämmelser om tystnadsplikt i verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. Det spelar ingen roll om du skickar ett brev eller mejl till oss och skriver att det är hemligt. Uppgifterna omfattas bara av sekretess om lagen anger det.

Om kommunen inte vill lämna ut en handling på grund av att den är sekretessbelagd kan du klaga på det. Då gör myndigheten som förvarar handlingen en prövning på din begäran så att du får det beslut som kan överklagas. Kommunen är skyldig att informera om hur du överklagar.

Internt arbetsmaterial får bara anställda i kommunen läsa. De är inte allmänna handlingar och därför har du som medborgare ingen rätt att läsa dem.

Alla uppgifter i kommunens diarier granskas enligt offentlighets- och sekretesslagen och i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) innan de blir offentliga. Dataskyddsförordningen hjälper dig som privatperson att ta kontrollen över dina personuppgifter och stärker dina rättigheter kring hur dina personuppgifter får användas. Mer om Dataskyddsförordningen och dina rättigheter kan du ta del av på sidan vaggeryd.se/personuppgifter.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Torbjörn Åkerblad