Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Handlingsplan för demokratiutveckling

Syftet med handlingsplanen för demokratiutveckling är att vägleda arbetet för att öka invånarnas inflytande, delaktighet, tillit och valdeltagande i Vaggeryds kommun.

Inriktningen i handlingsplanen är att använda och stödja/förstärka de aktiviteter som redan pågår/är planerade inom budget/ inom kommunkoncernens verksamhet samt komplettera med insatser för vissa målgrupper.

Vaggeryds kommuns åtaganden i samband med demokratideklarationen är utgångspunkt i handlingsplanen.

Internt åtagande

1. Alla i Vaggeryds kommunkoncern ska ha kännedom om och arbeta med fullmäktiges mål för demokrati
2. Kompetenshöjande insatser kring demokratifrågor för politiker och tjänstemän
3. Likabehandlingspolicyn ska verkställas och följas upp

Externt åtagande

4. Använda dialog som verktyg för att fånga medborgares och olika målgruppers engagemang
5. Särskilda insatser för att öka andelen förstagångsväljare
6. Särskilda insatser för valdistrikt med lågt valdeltagande
7. Tillhandahålla kompletterande resurser och stöd till de aktiviteter som genomförs i organisationen riktat till olika målgrupper, exempelvis: Demokratikunskap, kommunikationsstöd kring demokrati, analys av resultat i enkäter och undersökningar kopplat till delaktighet och inflytande eller stöd i planering av aktivitet
Aktörer utanför organisationen kan också få använda ex kommunikationsmaterial genom att vända sig till sin kontaktyta – ex föreningar via Kultur- och fritid.

Kommunikativt åtagande

8. Kommunicera och uppmärksamma demokrati som begrepp
9. Säkerställa att medborgare får svar och möjlighet att lämna synpunkter och förslag
10. Följa upp och kommunicera resultat i valdeltagande samt upplevd delaktighet och inflytande i invånarundersökningar och målgruppsundersökningar

En detaljerad aktivitetsplan hålls levande vid sidan om och följs upp löpande.

Exempel på demokratiutvecklande aktiviteter

Demokratideklaration

Vaggeryds kommun har skrivit under en demokratideklaration i syfte att ytterligare stärka globala och lokala mål kring demokrati och stödja demokratiinitiativet nationellt och i länet med följande åtaganden

  • Internt åtagande – Ha uppdraget att alla i organisationen ska arbeta med fullmäktiges mål för demokrati genom bl.a. kompetenshöjande insatser för politiker och tjänstemän kring demokratifrågor och verkställa beslutad likabehandlingspolicy.
  • Externt åtagande – Genom medborgardialoger och ökad delaktighet arbeta för att öka valdeltagandet, öka andelen förstagångsväljare, samt att inget valdistrikt i Vaggeryds kommun ska ha mindre än 80 % valdeltagande år 2030.
  • Kommunikativt åtagande – Genom våra mötesplatser och plattformar kommunicera och
    uppmärksamma demokrati och säkerställa att medborgare får svar och möjlighet att lämna synpunkter och förslag.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell