Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Bondstorps delområde.

(Klicka för större).

Dialog om Bondstorps delområden 19 november

Hur tycker du att Bondstorps delområde ska utvecklas? Den 19 november får du möjligheten att tycka till!

Program

Tid


kl. 16:00-18:00 (Drop-in, kom och gå när du vill)

  • Fika med dina lokala politiker och tjänstemän.
  • Tyck till om delområdets utveckling
  • Lämna idéer på hur du vill att området ska utvecklas
  • Få svar på dina frågor

18:00 - 18:30

Fakta och film om delområdet

18:30 - 18:45

Fika

18:45 - 20:15

Dialog och samtal om framtid och
utveckling i delområdet under ledning av
dina lokala politiker.

Plats: Missionshuset i Bondstorp

Dialogerna är ett underlag:

  • I den generella samhällsplaneringen för kommunen och för det specifika området,
  • I arbetet med kommunens översiktsplan (ÖP)
  • I arbetet med bostadsförsörjning för kommunen i stort men också för det specifika området

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen ska ge vägledning när vi fattar beslut om användningen av olika områden och tala om hur vår bebyggda miljö ska utvecklas och bevaras.

Översiktsplanen är kommunens viktigaste dokument för hur vi vill förvalta mark- och vattenresurser i framtiden.

Ställ din fråga i förväg

För att öka chansen att du ska få svar på dina frågor och att vi kan anpassa innehållet under respektive dialog får du gärna gå in och svara på några frågor och lämna synpunkter i förväg.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-11-11

Sidansvarig:

Torbjörn Åkerblad

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision