Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Bondstorps delområde

Bondstorps delområde i kommunens västra del består av skog, odlingsmark och sjöar i ett varierande landskap. I delområdet finns delar av kommunens stora opåverkade område och bland annat Rasjön har ett rikt fågel och naturliv.

I området finns företag kopplade till areella näringar och skogsbruk. Följande information baseras på synpunkter från de som besökte kommunens dialog för Bondstorps delområde den 19 november 2019.

Vad är invånarna stolta över?

 • Badplatsen
 • Skolan
 • Naturen vid Rasjön
 • Aktivt föreningsliv
 • Ekbacken
 • Gemenskapen, de vi gör själva
 • Det man själva genomför
 • Levande landsbygd, de mindre byarna runtomkring
 • Fiber
Stolthet i Bondstorps delområdeFörstora bilden

Klicka för större.

Invånarnas tankar och synpunkter

Boendeutveckling

 • Lägenheter i max två våningar på kommunens mark, öster om Månsarpsvägen
 • Bebyggelse på LIS området?
 • Kommunala tomter för att få igång byggnation och inflyttning
 • Förtäta orten på lämpliga platser
 • Positiva till boendeutveckling, ger underlag för skolan
 • Ormanäset borde bebyggas men med hänsyn till platsens värden och förutsättningar
 • Kommunen borde marknadsföra Bondstorp mer ex genom den fina filmen
 • Byggbara tomter i sjönära läge
 • Synd att inte privatägda obebyggda tomter bebyggs
 • Finns det markägare som är villiga att sälja mark till privatperson eller till kommunen? man ser gärna att kommunen kontaktar privata markägare.
 • Affär
 • Laddstation
 • Egen postadress
 • Fler möjligheter till idrott, träning. En idrottshall
 • Tillverknings industri

Kommunikationer

 • Belysning utmed gata på Sommarhemsvägen
 • Belysning Sörängsliden-Sjöborgen
 • Bussförbindelser
 • Förbifart
 • Farthinder (Betongsuggor eller grind) på Kyrkbacken och Prästvägen-bilar kör på GC-väg
 • Asfaltera väg mot badplats- tillgänglighet

Månsarpsvägen

 • Hög hastighet och tunga fordon. Osäker miljö för barn som ska till och från skolan.
 • Fartreducerade åtgärder behövs. Är inte mängden trafik som är problemet utan sättet som fordonen kör på.
 • Fartkontroll av polis borde göras oftare. Är det 50 eller 30 km/h?
 • Bakdörr vid sågen, mycket trafik men vägen är i dåligt skick.

Cykel

 • Cykelväg önskas utmed Månsarps vägen

Natur och Friluftsliv

Natur och Kultur

 • Ekbacken är en mötesplats för olika evenemang, ortens lokala plats för kultur
 • Rusta upp lekplatsen vid Ekbacken, inte nere vid badet
 • Aktivitetsplats vid sjön
 • Skolskog
 • Mycket igenväxta platser och mycket sly på orten
 • Sly som skymmer sjöutsikten
 • Ormanäsets fina miljöer syns inte på grund av all sly
 • Ormanäset är ett sumphål med sly
 • Onödigt mycket träd på orten, borde gallras över allt.
 • Ta bort sly och knäckta träd vid promenadvägen vid sjön samt ormanäset
 • Skymmande träd vid Almas
 • Utveckling av badplatsen och närområdet
 • Saknas belysning på delar promenadslingan utmed sjön och vidare mot Sjöborgen
 • Toalett vid badplatsen
 • Röja bort sly vid bastun så att solcellerna får bästa utgångsläge
 • Dusch
 • Rensa bort sly från vägen mot badplatsen
 • Fint område för rekreation och hälsa
 • Fin sjö, viktig att bevara
 • Livräddnings Bojar vid badplatsen
 • Båtar lägger till vid badplatsen, farligt för badgäster. Placera ut flytbojar på nytt.

Leder och stråk

 • Man promenerar utmed sjön dels norrut men framför allt söderut från badplatsen längs med sjön. Svårframkomligt bitvis och det saknas belysning på stora delar.
 • Elljusspår i befintligt motionsspår till exempel Ormanäset

Näringsliv, handel och service

 • Café och glasskiosk på hembygdsgården
 • Öppna upp hembygdsgården för besökare och turister
 • Camping
 • Utveckla kommunens hemsidor och Bo i Vaggeryd
Bild över olika kartor.Förstora bilden

Klicka för störra

1. Kommunikationer

Flest bilder på samma ställe på kartan varningstriangel, läskiga rummet. Placeringen var utmed Månsarps vägen som är genomfartsväg genom Bondstorp. Många efterfrågade en cykelväg på denna sträcka för att säkert kunna cykla på vägen till och från skola eller mellan områden och ner till Badplatsen.

Den tunga trafiken lyfts som ett störande och otryggt moment. Förbifart är ett önskemål för att slippa den tunga trafiken.

2. Natur och Friluftsliv

Invånarna i Bondstorps delområde värdesätter badplatsen och dess närområde högt. Man ser gärna att badplatsen och närområdet Ormanäset utvecklas i framtiden. I närområdet finns stigar/vägar som de kan motionera på. Många av grönområdena upplevs överbevuxna och gallring efterfrågas på många platser

3.Bebyggelseutveckling

I delområdet har man en positiv inställning till utveckling och ny bebyggelse. Invånarna ser gärna att det finns möjlighet att bygga nya hus i Bondstorp.

Ett starkare befolkningsunderlag stödjer skolan som invånarna är måna om ska finnas kvar även i framtiden.

Vykort från dialogen

Under kvällen och eftermiddagen fick barn och vuxna skapa sin drömbild och hur de tycker att området ska utvecklas. Några idéer:

 • Höghus och parhus, en bättre lekplatsmiljö
 • Fler stolar i skogen
 • Mer folk och mer barn i Bondstorp
 • Linbana i skolskogen
 • Linbana och kojor
 • Crossbana, linbana, kojor
 • ”Här ska man bo! Fler folk i Bondstorp!!”
 • Fler bostäder
 • Linbana
 • Stall med Hoppbana mm
 • Linbana, hund hus (hunddagis?) sänkt hastighet utmed skolan
 • Linbana
 • Hjärta
 • Traktor
 • Jordgubbar
 • Grillplats
 • Linbana
 • Fler hus och lägenheter i Bondstorp, skolan är bäst
 • Mera familjer Bondstorp, fler barn i skolan, skolan är bäst
 • Trädkojor
 • Trädkoja i skogen
 • Avsmalning och ett gupp på vägen vid skolan
 • Fler barn i Bondstorp, linbana hem till mig, övergångställe och vägskylt
 • Träd med gunga och trädkoja
 • Sagohörna i skogen (från lärare i Bondstorps skola)
 • Fler hus
 • Övergångställe. Hård trafikmiljö med mycket lastbilar
 • Övergångställe och hus vid busshållplatsen, cykelställ
 • Att flera ska flytta hit så att barnen får gå i skolan i Bondstorp
 • Crossbana
 • Studsmatta i skogen
 • Linbana i skogen
 • Trädkoja med linbana
 • Ett timrat hus i skogen att kunna vara i med kompisar
 • Bibliotekskoja i träd
 • Cafe och bubbelpool
 • Lekhörna i skogen
 • Radhus
 • Linbana
 • Klätterställning
 • Hus
 • Trädkoja?
 • Träd och Stjärnor
 •  
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Hanna Grönlund