Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Svenarums delområde

Svenarums delområde ligger i kommunens östra del. Här flyter Härån igenom och bildar ett vackert blått stråk. Landskapet i delområdet är kuperat med många fina utsiktsplatser, leder och stråk.

Här finns stor möjlighet till att vara en del av djur och natur, att utöva friluftsliv, att motionera och finna plats för rekreation samt många fina platser för turismen att upptäcka.

Följande information baseras på synpunkter från de som besökte kommunens dialog för Svenarums delområde den 21 januari 2020.

Vad är invånarna stolta över?

 • Bostäder levande landsbygd
 • Gemenskapen i delområdet
 • Kvarnen som mötesplats i Hagafors
 • Svenarums hill (skidbacken)
 • Bönderna som håller igång en levande landsbygd
 • Svenarums UV scoutkår
 • Lägergård i Långserum
 • Häråns dalgång och vattnets variation
 • Landskapets tillgång och värden
 • Musikkår
 • Tennisklubb
 • Fina fiskeområden
 • Fina vägar att cykla på
 • Stensjökvarnsskogens naturskyddsområde
 • Öppna odlingslandskapet
 • Naturen
 • Vacker natur
 • Skola och barnomsorg
 • Mycket barn i delområdet, barnvänlig
 • Fina gamla hus
 • Hembygdsgården
 • Få lägenheter men de uppskattas
 • kyrkan
 • Stolfabriken- Hagafors
 • Torvfabriken
 • Fiber är en stor fördel och mycket positivt att kommunen satsat på detta så att även kommuninvånarna i ytterområdena kan ges möjlighet till detta till ett rimligt pris.
 •  

Invånarnas tankar och synpunkter

Boendeutveckling

 • Fler lägenheter i Svenarum för de som vill bo kvar
 • Bygg lägenheter så att vi slipper flytta ifrån området. Då hus säljs skapas flyttkedjor
 • Bostadssatsning via Ödehus, en möjlighet att få fler som kan bo i området
 • Fler möjligheter till Öppet hus för markägare. För att hjälpa dem hur man går tillväga om man vill stycka av och bygga.

Kommunikationer

 • Bil till jobbet i stora delar av delområdet på grund av brist på kollektivtrafik och gång- och cykelväg
 • Genom delområdet går mycket trafik kan man fånga upp detta?
 • Om det ska byggas måste det också finnas kollektivtrafik- kollektivtrafik ökar attraktiviteten

Riksväg 30

 • RV 30 hastighet genom Svenarum borde vara 50.
 • Det handlar om att skylta och visa upp det som finns så att de som åker igenom stannar till.
 • Tungatrafik och höga hastigheter. Lägre hastigheter hade gjort mycket.

Cykel

 • Gång- och cykelväg till Hok
 • Cykelväg till Vaggeryd
 • Cykelväg på ledningsgatan
 • Cykelväg till bäck Lämpligt att göra gc nu när man röjer för va ledningen

Natur och friluftsliv

Natur och Kultur

 • Sälja tomt på landsbygden (sonen till Gunilla kanotverksamheten)
 • Levande landsbygd
 • Landskapets tillgång och värden
 • Friluftsliv är en stor tillgång
 • Svenarums hill (Skidbacken)
 • Hatten, utsiktspunkt
 • Fina badplatser
 • Levande landsbygd och bra föreningsliv
 • Lägergård i Långserum
 • Utveckling av badplatserna. Ex Rollstorps badplats med toaletter och hänvisning dit osv
 • Att upprätta en ställplats för husbilar vid hembygdsgården
 • Skyltning av våra pärlor, fina platser.
 • Kommunicera historien om Långserum med samma metod som på kyrkogården gps info?
 • Utegym för alla åldrar
 • Yxenhaga, satsning på cykling i samarbete med Hestra BB. Cykelturismen växer

Leder och stråk

 • Häråns dalgång och vattnet, blått stråk
 • Höglandsleden, upprustning ex vindskyddet och bron.

Näringsliv, handel och service

 • Loppisrunda och fik, levande landsbygd
 • Hjälp med marknadsföring, människor måste veta om våra pärlor.
 • Finna arbetsplatser och arbetsområden inom delområdet- alla ska inte behöva resa bort. Kan vara t.ex inom turism
 • Skolan kan vara en plats för annan verksamhet, hur kan man göra skolan starkare?
 • Satsa mer på skolan om området ska växa
 • Liten gymnastiksal för skola och allmänheten
 • Depåbibliotek på skolan
 • Ett fik nära rv 30, Hembygdsgården
Bild över olika kartor.Förstora bilden

Klicka för störra

1. Kommunikationer

Flest bilder på samma ställe på kartan fick cykeln. Cykelvägar efterfrågas av delområdets invånare dels till Hok men även mot Vaggeryd och även österut. Varningstriangel, läskiga rummet var utmed Riksväg 30 som är genomfartsväg genom Svenarum.

Den tunga trafiken lyfts som ett störande och otryggt moment.

2. Natur och Friluftsliv

Invånarna i Svenarums delområde värdesätter sitt blå stråk genom Häråns vatten och Rolstorpasjön. I delområdet finns rikligt med natur och friluftsliv med fina leder och stråk I delområdet finns fina sjöar med trevliga platser för bad och fiske.

3.Bebyggelseutveckling

Ortens finrum är kyrkan och hembygdsgården. I delområdet har man en positiv inställning till att ges möjlighet att kunna bo kvar och fler lägenheter efterfrågas. Invånarna ser gärna att det finns möjlighet att bygga nya hus i Svenarum ett starkare befolkningsunderlag stödjer skolan som man gärna har kvar.

Vykort från dialogen

Under kvällen och eftermiddagen fick barn och vuxna skapa sin drömbild och hur de tycker att området ska utvecklas. Några idéer:

 • Cykelväg till Vaggeryd
 • En annan lekplats
 • En ny lekplats som ett slott och godisaffär
 • Ny lekplats med rutschkana och slott
 • Ny lekplats som ett slott
 • Slott
 • Ny lekplats som ett slott och studsmatta, rutschkana
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Hanna Grönlund