Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Inkomna motioner

Motioner är förslag som ställs av ledamöter i kommunfullmäktige. På den här sidan kan du se vilka motioner som har lämnats in till kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun. Om kommunfullmäktige har fattat beslut om motionen finns även beslutet publicerat.

Motioner är skriftliga förslag från en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige. En motion bereds (utreds) först av den eller de nämnder som har hand om den fråga som motionen handlar om.

Därefter föreslår kommunstyrelsen hur kommunfullmäktige bör ställa sig till motionens förslag. En motion bör besvaras inom ett år.

Inkomna motioner

Inkom

Motion

Status

Beslut

2023-08-29

Motion- Uppsökande samtal till ensamstående +80 Pdf, 334.7 kB.

Under beredning


2023-05-29

Motion- Kommunikationsutveckling i tätorten Vaggeryd Pdf, 6.3 MB.

Under beredning


2023-04-06

Motion - Ta fram en barnkulturplan för Vaggeryds kommun Länk till annan webbplats.

Under beredning


2023-04-06

Motion - Kulturgaranti för barn och unga i förskola och grundskola i Vaggeryds kommun Länk till annan webbplats.

Under beredning


2023-03-23

Motion - GC-väg Bondstorp Länk till annan webbplats.

Under beredning


2023-03-23

Motion - uppdatera kommunens GC-plan Länk till annan webbplats.

Under beredning


2023-01-27

Motion om gång och cykelväg till Linnerydssjön Länk till annan webbplats.

Under beredning


2023-01-26

Motion Energieffektivisering - miljösatsning - hållbar utveckling Länk till annan webbplats.

Under beredning


2023-01-23

Motion gratis mensskydd i skolan Länk till annan webbplats.

Under beredning


2022-11-28

Motion gällande drift på Movalla Pdf, 155.5 kB.

Under beredning


2022-11-07

Motion angående insynsplatser Länk till annan webbplats.

Beslut

2023-09-04 Pdf, 152.5 kB.

2022-09-02

Motion - införande av arbetstidsförkortning för de som är 62+ Länk till annan webbplats.

Under beredning


2022-08-11

Motion - Arbetsskor Personal i Vård och Omsorg Länk till annan webbplats.

Beslut

2023-06-19 Pdf, 358.6 kB.

2020-06-03

Motion - Avskaffa de ofrivilligt delade turer inom omsorgen Länk till annan webbplats.

Under beredning


2022-05-25

Motion - iordningsställa ett framtida industriområde på Gärahov 21 yggen Länk till annan webbplats.

Beslut

2023-05-29 Pdf, 383.8 kB.

2022-05-02

Motion - fullstor konstgräsplan på Movalla Länk till annan webbplats.

Under beredning


2022-04-12

Motion - Sociala krav i upphandling_2022 Länk till annan webbplats.

Beslut

2023-05-29 Pdf, 450.6 kB.

2022-04-05

Motion- uppgradering av vindbruksplan för Vaggeryds kommun Länk till annan webbplats.

Beslut

2023-02-27 Pdf, 510.5 kB.

2022-03-08

Motion - utbyggnad av Furugården i Vaggeryd Länk till annan webbplats.

Beslut

2022-10-31 Pdf, 173.3 kB.

2022-02-28

Motion - inför bashastigheten 40 km/h Pdf, 226.7 kB.

Beslut

2023-09-04 Pdf, 865.3 kB.

2022-02-16

Motion - framtagande av underhållsplan och underhållsskuld för fastigheter ägda av Vaggeryds kommun som är förvaltade av tekniska nämnden Pdf, 115.4 kB.


Beslut

2023-02-27 Pdf, 305.3 kB.

2021-10-19

Motion - om att finna losningar för nyproducerade lägenheter med överkomlig hyra Länk till annan webbplats.

Beslut

2022-11-28 Pdf, 208.6 kB.

2021-10-01

Motion - återtagande av personlig assistans Länk till annan webbplats.

Beslut

2022-10-03 Pdf, 286.2 kB.

2021-09-06

Motion - fastighetsskötsel i kommunal regi Länk till annan webbplats.

Beslut

2022-10-31 Pdf, 295.4 kB.

2021-08-25

Motion - Inhägnad runt lilla strand i Bondstorp Länk till annan webbplats.

Beslut

2022-04-25 Pdf, 170 kB.

2021-06-17

Motion - Begränsad talartid i kommunfullmaktige Länk till annan webbplats.

Beslut

2023-06-19 Pdf, 299.3 kB.

2021-04-23

Motion - ta bort staket och gör Höga Bränna tillgänglig för kommuninvånarna Pdf, 154.5 kB.

Beslut

2022-01-31 Pdf, 176 kB.

2021-04-23

Motion - Markområdet mellan Hokvägen och Gärahov Pdf, 179.4 kB.

Beslut

2022-10-03 Pdf, 173.9 kB.

2021-04-22

Motion - Omlokalisering av SÅM´s återvinningscentral Pdf, 193.5 kB.

Beslut

2022-05-25 Pdf, 288.6 kB.

2021-03-16

Motion - Utveckla idrottsplatsen i Vaggeryd Länk till annan webbplats.

Beslut

2021-10-25 Pdf, 289.9 kB.

2021-03-15

Motion - Revidera riktlinje och policy för att uppnå mer hållbara upphandlingar Länk till annan webbplats.

Beslut

2022-04-25 Pdf, 269.8 kB.

2021-03-05

Motion - Namnge torget i Vaggeryd till Sophie Sagers plats Länk till annan webbplats.

Beslut

2022-01-31 Pdf, 293.8 kB.

2021-03-01

Motion - Samarbete äldreomsorg och förskola uppdatering Länk till annan webbplats.

Beslut

2021-10-25 Pdf, 292.2 kB.

2021-01-19

Motion - Anlägga ett gångstråk avskilt från personbilstrafik på Södra parkvägen Länk till annan webbplats.

Beslut

2022-04-25 Pdf, 174.2 kB.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Lovisa Albertsson