Huvudmeny

Inkomna motioner

Motioner är förslag som ställs av ledamöter i kommunfullmäktige. Här samlas samtliga inkomna motioner. Efter att kommunfullmäktige fattat beslut om motionen finns även beslutet publicerat.

Sidan uppdateras efter varje kommunfullmäktigesammanträde. Tabellen kan sorteras på inkommandedatum, förslagsnamnm status och beslut.

Inkomna motioner

Inkom

Motion

Status

Beslut

2024-02-29

Motion - avskaffa kravet på ekologisk mat i kommunens verksamheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under beredning


2024-02-29

Motion - hastighetsdämpande åtgärd Smedjegatan Skillingaryd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under beredning


2024-02-29

Motion - vänort/partnerskap med stad/kommun i Ukraina Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under beredning


2024-01-18

Motion- hållplatser, gång- och cykelväg samt pendelparkering Pdf, 318.5 kB.

Under beredning


2023-11-02

Motion- Elektroniska hastighetsskyltar utmed kommunala skolor och förskolor Pdf, 501.5 kB.

Under beredning


2023-10-30

Motion- Angående tillträde till Mejeriets träningslokal Pdf, 834.5 kB.

Under beredning


2023-10-25

Motion- Kartering av potentiella våtmarker i Vaggeryds kommun Pdf, 576.2 kB.

Beslut

2024-03-25 Pdf, 366.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-09-25

Motion- Angående införande av invånarbudget Pdf, 92.6 kB.

Under beredning


2023-09-19

Motion- Kontroll av att kommunfullmäktiges beslut verkställs Pdf, 179.5 kB.

Beslut

2024-03-25 Pdf, 369.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-08-29

Motion- Uppsökande samtal till ensamstående +80 Pdf, 334.7 kB.

Beslut

2024-02-26 Pdf, 148.9 kB.

2023-05-29

Motion- Kommunikationsutveckling i tätorten Vaggeryd Pdf, 6.3 MB.

Beslut

2024-03-25 Pdf, 358.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-04-06

Motion - Ta fram en barnkulturplan för Vaggeryds kommun Länk till annan webbplats.

Beslut

2024-02-26 Pdf, 150.7 kB.

2023-04-06

Motion - Kulturgaranti för barn och unga i förskola och grundskola i Vaggeryds kommun Länk till annan webbplats.

Beslut

2024-02-26 Pdf, 151 kB.

2023-03-23

Motion - GC-väg Bondstorp Länk till annan webbplats.

Beslut

2024-03-25 Pdf, 219 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-02-23

Motion - uppdatera kommunens GC-plan Länk till annan webbplats.

Beslut

2023-10-30 Pdf, 503 kB.

2023-01-27

Motion om gång och cykelväg till Linnerydssjön Länk till annan webbplats.

Beslut

2023-10-30 Pdf, 556 kB.

2023-01-26

Motion Energieffektivisering - miljösatsning - hållbar utveckling Länk till annan webbplats.

Beslut

2023-09-25 Pdf, 223.2 kB.

2023-01-23

Motion gratis mensskydd i skolan Länk till annan webbplats.

Beslut

2023-09-25 Pdf, 323.8 kB.

2022-11-28

Motion gällande drift på Movalla Pdf, 155.5 kB.

Under beredning


2022-11-07

Motion angående insynsplatser Länk till annan webbplats.

Beslut

2023-09-04 Pdf, 152.5 kB.

2022-09-02

Motion - införande av arbetstidsförkortning för de som är 62+ Länk till annan webbplats.

Beslut

2023-09-25 Pdf, 193.5 kB.

2022-08-11

Motion - Arbetsskor Personal i Vård och Omsorg Länk till annan webbplats.

Beslut

2023-06-19 Pdf, 358.6 kB.

2020-06-03

Motion - Avskaffa de ofrivilligt delade turer inom omsorgen Länk till annan webbplats.

Beslut

2023-09-25 Pdf, 192.5 kB.

2022-05-25

Motion - iordningsställa ett framtida industriområde på Gärahov 21 yggen Länk till annan webbplats.

Beslut

2023-05-29 Pdf, 383.8 kB.

2022-05-02

Motion - fullstor konstgräsplan på Movalla Länk till annan webbplats.

Under beredning


2022-04-12

Motion - Sociala krav i upphandling_2022 Länk till annan webbplats.

Beslut

2023-05-29 Pdf, 450.6 kB.

2022-04-05

Motion- uppgradering av vindbruksplan för Vaggeryds kommun Länk till annan webbplats.

Beslut

2023-02-27 Pdf, 510.5 kB.

2022-03-08

Motion - utbyggnad av Furugården i Vaggeryd Länk till annan webbplats.

Beslut

2022-10-31 Pdf, 173.3 kB.

2022-02-28

Motion - inför bashastigheten 40 km/h Pdf, 226.7 kB.

Beslut

2023-09-04 Pdf, 865.3 kB.

2022-02-16

Motion - framtagande av underhållsplan och underhållsskuld för fastigheter ägda av Vaggeryds kommun som är förvaltade av tekniska nämnden Pdf, 115.4 kB.


Beslut

2023-02-27 Pdf, 305.3 kB.

2021-10-19

Motion - om att finna losningar för nyproducerade lägenheter med överkomlig hyra Länk till annan webbplats.

Beslut

2022-11-28 Pdf, 208.6 kB.

2021-10-01

Motion - återtagande av personlig assistans Länk till annan webbplats.

Beslut

2022-10-03 Pdf, 286.2 kB.

2021-09-06

Motion - fastighetsskötsel i kommunal regi Länk till annan webbplats.

Beslut

2022-10-31 Pdf, 295.4 kB.

2021-08-25

Motion - Inhägnad runt lilla strand i Bondstorp Länk till annan webbplats.

Beslut

2022-04-25 Pdf, 170 kB.

2021-06-17

Motion - Begränsad talartid i kommunfullmaktige Länk till annan webbplats.

Beslut

2023-06-19 Pdf, 299.3 kB.

2021-04-23

Motion - ta bort staket och gör Höga Bränna tillgänglig för kommuninvånarna Pdf, 154.5 kB.

Beslut

2022-01-31 Pdf, 176 kB.

2021-04-23

Motion - Markområdet mellan Hokvägen och Gärahov Pdf, 179.4 kB.

Beslut

2022-10-03 Pdf, 173.9 kB.

2021-04-22

Motion - Omlokalisering av SÅM´s återvinningscentral Pdf, 193.5 kB.

Beslut

2022-05-25 Pdf, 288.6 kB.

2021-03-16

Motion - Utveckla idrottsplatsen i Vaggeryd Länk till annan webbplats.

Beslut

2021-10-25 Pdf, 289.9 kB.

2021-03-15

Motion - Revidera riktlinje och policy för att uppnå mer hållbara upphandlingar Länk till annan webbplats.

Beslut

2022-04-25 Pdf, 269.8 kB.

2021-03-05

Motion - Namnge torget i Vaggeryd till Sophie Sagers plats Länk till annan webbplats.

Beslut

2022-01-31 Pdf, 293.8 kB.

2021-03-01

Motion - Samarbete äldreomsorg och förskola uppdatering Länk till annan webbplats.

Beslut

2021-10-25 Pdf, 292.2 kB.

2021-01-19

Motion - Anlägga ett gångstråk avskilt från personbilstrafik på Södra parkvägen Länk till annan webbplats.

Beslut

2022-04-25 Pdf, 174.2 kB.

2018-08-15

Motion- Utveckling av friluftsområdet Movalla Pdf, 131.3 kB.

Beslut

2024-04-22 Pdf, 343.2 kB.