Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Vaggerydsförslag

Här samlas samtliga inkomna Vaggerydsförslag till kommunfullmäktige. Efter att ett slutligt politiskt beslut om Vaggerydsförslaget har tagits publiceras även beslutet på denna sida.

Sidan uppdateras efter varje kommunfullmäktigesammanträde.

Skicka in Vaggerydsförslag

Har du en idé eller ett förslag på hur Vaggeryds kommun kan bli ännu bättre? Genom att lämna ett Vaggerydsförslag kan du som är folkbokförd i kommunen vara med och påverka det som är viktigt för dig.

Så här lämnar du ett förslag

Du behöver vara folkbokförd i Vaggeryds kommun för att lämna förslag. Det gör du genom vår e-tjänst, där du registrerar dig med namn, adress och personuppgifter. Du kan också lämna ditt förslag till oss genom att fylla i en blankett som finns i receptionen i Skillingehus. Tänk på att ditt förslag behöver ha en rubrik och en beskrivning av din idé. Beskrivningen ska ge tydlig information om vad du vill ska hända och varför. Det går bra att bifoga bilder, filmer och dokument.

Vilka förslag tas inte emot?

  • Förslag som inte berör kommunens ansvarsområde.
  • Förslag som är diskriminerande eller kränkande eller på annat sätt hänger ut enskilda personer på ett ofördelaktigt sätt.
  • Förslag som berör myndighetsutövning mot enskilda.
  • Förslag som tar upp flera ämnen i samma förslag.
  • Förslag om inte innehåller kontaktuppgifter behandlas inte utan registreras enbart som inkommen handling.

Förslag som har samma innehåll som ett tidigare förslag eller ett beslut som är taget inom de tre senaste åren kan komma inte heller tas upp.

Vad händer sen?

När du skickat in ditt Vaggerydsförslag kommer det att registreras och handläggas av kommunfullmäktiges presidium. Uppyller förslaget kraven för Vaggerydsförslag kommer det att lyftas till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige bestämmer därefter om förslaget ska beslutas av kommunfullmäktige eller om det ska vidare till en annan politisk instans (nämnd/styrelse) i kommunen.

Så fort ett beslut har tagits, avslag eller godkännande, kommer du att bli informerad.

Inkomna Vaggerydsförslag

Här samlas samtliga inkomna Vaggerydsförslag till kommunfullmäktige.

Behandling av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, postnummer, postadress, telefon och e-post. Syftet med en sådan behandling är för att kunna registrera ditt Vaggerydsförslag men också för att säkerhetsställa att du är folkbokförd i Vaggeryds kommun.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är ”rättsliga förpliktelse”. Dina uppgifter kommer att sparas enligt arkivlagen och kommunens informationshanteringsplan.

När du lämnar in ett Vaggerydsförslag blir det en offentlig handling och alla har rätt att läsa det. Dina uppgifter, till exempel ditt namn, delas också i kommunens demokratiska process gällande ärendehantering, (kallelse, sammanträdesprotokoll och extern publicering), förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-post kommunstyrelsen@vaggeryd.se eller telefon 0370-67 80 00.

Du når vårt dataskyddsombud på
Telefon: 036-10 28 02,
E-post: stk-dataskyddsombud@jonkoping.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) Länk till annan webbplats. .

Önskar du information om tidigare medborgarförslag, kontakta kommunsekreterare via kommunens växel på telefon 0370- 67 80 00 eller e-post info@vaggeryd.se.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Lovisa Albertsson