Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Exempel på hur effekterna syns i våra verksamheter.

Exempel på hur effekterna syns i våra verksamheter

Lokalt mål 2. Vaggeryds kommun ska vara en plats med en hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet

Ett gott företagsklimat, en varierad arbetsmarknad och ett lärande med hög kvalitet leder till ökat företagande, fler arbetstillfällen i vår kommun och inga invånare i utanförskap eller fattigdom.

Detta innebär en hög grad av egenförsörjning och en positiv utveckling av antal och typ av arbetstillfällen samt en bra kompetensförsörjning och ett livslångt lärande.

Det ska finnas goda möjligheter att utbilda sig, arbeta och driva företag för de som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun

Delmål för uppföljning

Näringsliv och arbetsmarknad

Näringsliv och arbetsmarknad

Lärande och utbildning

Lärande och utbildning

Försörjning

Försörjning

Upplevd effekt hos de som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun, d.v.s. hur arbetsmarknaden och utbildningsmöjligheter upplevs.

Upplevd effekt hos de som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun, d.v.s. hur arbetsmarknaden och utbildningsmöjligheter upplevs.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell