Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Exempel på hur effekterna syns i våra verksamheter:

Exempel på hur effekterna syns i våra verksamheter

Lokalt mål 3: Vaggeryds kommun ska vara en plats med hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv - för en god hälsa

En hög kunskaps och bildningsnivå samt ett varierat utbud och platser för fritids och kulturaktiviteter för alla är en förutsättning för en jämlik hälsa hos våra invånare. För att en jämlik hälsa ska uppnås behövs goda levnadsvillkor och levnadsvanor och en jämlik och förebyggande hälso- och sjukvård.

Det ska vara ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter för de som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun, i alla åldrar, och folkhälsan ska vara god.

Delmål för uppföljning

Folkhälsa

Folkhälsa

Hälso/ sjukvård/ omsorg

Hälso/ sjukvård/ omsorg

Kultur, fritid och friluftsutbud

Kultur, fritid och friluftsutbud

Upplevd effekt hos de som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun

Upplevd effekt hos de som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun, d.v.s. hur kultur-, fritid- och friluftsutbudet, omsorgen och hälsan upplevs .

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell