Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Jobba hos oss – tillsammans gör vi skillnad!

I Vaggeryds kommun jobbar omkring 1250 medarbetare inom fler än 180 olika yrken för att ge våra invånare, företag och besökare den service de behöver. Tillsammans gör vi skillnad!

Du har betydelse

Hos oss är det viktigt att våra medarbetare är delaktiga och engagerade – här ska det finnas plats för att göra skillnad – som vår vision lyder. Hur du bemöter människor och utför ditt jobb är därför avgörande för utvecklingen av vår kommun.

Framtidsjobben finns i välfärden

Mer än en miljon människor arbetar med skola, vård, omsorg, stadsplanering, miljöfrågor och andra viktiga välfärdsverksamheter. Ungefär en tredjedel av dessa uppnår pensionsålder inom tio år samtidigt som andelen äldre och barn i befolkningen ökar

I Vaggeryds kommun är behoven särskilt stora inom vård, omsorg, förskola och skola. Förskollärare, lärare i grundskolan och gymnasiet, undersköterska, sjuksköterska och socionom är yrken som kommer ge goda jobbmöjligheter.

Jobb inom välfärden upplevs av ofta som meningsfulla jobb med möjlighet att göra skillnad i samhället och hjälpa andra. Med en kommun som arbetsgivare kan du också vara trygg med att lagar och regler följs.

Arbetsmiljö

För oss är det viktigt att alla anställda trivs och känner sig trygga. Det är en förutsättning för att göra ett bra jobb. Vartannat år genomför vi en medarbetarenkät som hjälper oss att se vilka förbättringsområden som ska prioriteras.

Vaggeryds kommun arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor för att uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. För att uppnå de krav som ställs på en god arbetsmiljö är det viktigt att arbetet präglas av samarbete mellan arbetsgivare och medarbetare. Arbetsgivaren har huvudansvaret men medarbetarna har också
ansvar för att vara delaktiga.

Friskvård och hälsa

Genom olika friskvårdsinsatser vill Vaggeryds kommun stimulera och motivera personalen att ta ett eget ansvar för sin hälsa. Vaggeryds kommun erbjuder bland annat subventionerad friskvård, viktminskningskurser och rökavvänjning. Även föreläsningar och tävlingar anordnas för att inspirera dig som medarbetare.

Kompetensutveckling

Att alla får möjlighet att utveckla sin kompetens är viktigt för att trivas och göra ett bra jobb.
Behovet av kompetensutveckling styrs utifrån verksamhetens behov. Det kan till exempel innebära att lära sig nya rutiner, gå på utbildningar eller dela kunskap och erfarenheter med varandra.

Vaggeryds kommun ger möjlighet att ansöka om studiebidrag vid utbildning eller fortbildning. Studiestöd ges enligt vissa kriterier som måste uppfyllas.

Lön och lönesamtal

Vaggeryds kommun tillämpar individuell lönesättning vilket innebär att medarbetares lön sätts utifrån bland annat kompetens, arbetsuppgifter, utveckling och arbetsresultat. Detta utvärderas bland annat genom årliga löne- och medarbetarsamtal

Ibland talar man om ett så kallat löneökningsutrymme på en viss procent, det innebär att
antalet procent tillhör hela kollektivet och är alltså inte en given ökning per person.

Vill du veta mer om hur det är att jobba hos Vaggeryds kommun?

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Jenny Hansen