Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Tånårskille

Särskild förordnad vårdnadshavare

Ensamkommande flyktingbarn får i samband med att de får uppehållstillstånd en särskild förordnad vårdnadshavare.

En särskild förordnad vårdnadshavare:

  • hjälper till med den långsiktiga planeringen för barnets framtid i Sverige
  • företräder barnet i kontakter med myndigheter som socialtjänst, skola, skatteverket m.fl.
  • samarbetar med boendet där barnet bor och månar om att barnet får bästa mjöliga tillsyn, omsorg och trygghet
  • arbetar för ett nära samarbete mellan samtliga aktörer runt barnet som t.ex. lärare, socialsekreterare och boendepersonal.

En särskild förordnad vårdnadshavare har alltid rätt att på egen begäran bli entledigad från sitt uppdrag. Förordnandet upphör annars när barnet fyller 18 år eller om barnets föräldrar anländer till Sverige och beslut tas om entledigande.

En särskilt förordnad vårdnadshavare behöver en god kännedom om det svenska samhället och hur man kontaktar myndigheter. Ensamkommande flyktingbarn behöver ofta stöd i många vardagliga frågor.

Praktiska förutsättningar

Körkort krävs. Möjlighet att vara anträffbar på telefon samt ha tidsmässigt utrymme att boka in möten med övriga aktörer.

Personlig förmåga

För att klara uppdraget på ett bra sätt bedömer vi att särskild förordnade vårdnadshavare behöver vara ha egenskaper som lugna, toleranta, positiva och ha ett stort engagemang för att stödja barn i en utsatt situation.

Erfarenhetskrav

Stor livserfarenhet se samt erfarenheter från att ha samarbetat med många aktörer samtidigt är positivt. Erfarenhet av olika kulturer samt av ensamkommande flyktingbarn är givetvis positivt. Stor vikt i lämplighetsbedömningen läggs vid att personen kan hjälpa barnet att få en bra omvårdnad, trygghet och fostran i aktuellt boende. Du får arvode och omkostnadsersättning.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Ewa Carlsson