Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga




Stiftelsen Regementsheden Skillingaryd

Stiftelsen Regementsheden Skillingaryd, org nr 826001-2508, bildades ursprungligen 1986. Vaggeryds kommun är ytterst verksamhetsansvarig för stiftelsen.

Styrelsen består av två ledamöter och en suppleant med kommunalt mandat (Vaggeryds kommun), samt två ledamöter och en suppleant med styrelsens mandat.

Stiftelsens verksamhet bedrivs kalenderårsvis och styrelsen utses för samma mandattid som gäller för kommunala val. Stiftelsens årsredovisning behandlas årligen av kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun för beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och överlämnas slutligen till Stiftelseregistret vid Länsstyrelsen i Östergötland.

Stiftelsens verksamhet

Stiftelsens museiverksamhet går under namnet Miliseum Skillingaryd. Miliseum ingår i det statliga museinätverket Sveriges Militärhistoriska Arv (SMHA) som ett av 26 museer. SMHA är en del av myndigheten Statens Försvarshistoriska Museer (SFHM). SFHM verkar på uppdrag av Kulturdepartementet (EJ Försvarsdepartementet!).

Två formella statliga verksamhetsuppdrag är styrande för verksamheten:

  1. Att i ett nationellt perspektiv skildra begreppet Regementsheden och därmed den gamla indelta armén.
  2. Att utgöra nationellt museum för Ingenjörtrupperna och deras föregångare Fortifikationen.

Stiftelsens viktigaste externa samarbetspartners är Jönköpings Läns Museum och Göta Ingenjörregemente (Ing 2).

Styrelse

Ledamot

Mandat

Bengt Dahlqvist (M), ordförande

kommunalt

Jan Gustavsson (S), ledamot

kommunalt

Liselott Munther (Länsmuseet), vice ordförande

styrelsens

Hans-Peter Waldener (Göta Ingenjörregemente), ledamot

styrelsens

Sven-Olov Carlsson (FP), suppleant

kommunalt

Kaj Nordquist, suppleant

styrelsens

 

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?




Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Torbjörn Åkerblad