Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Pensionärsrådet

Pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelse och nämnder.

Pensionärernas representanter har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det serviceutbud som berör äldres möjligheter till en god livskvalitet. Kommunala pensionärsrådet ska alltså vara ett referensorgan med överläggningsrätt i frågor som rör pensionärer.

I pensionärsrådet ingår representanter från , kommunstyrelsen, Pensionärernas Riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna och Svenska Kommunal Pensionärers Förbund (SKPF).

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Ewa Carlsson