Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Tillgänglighetsrådet

Symboler funktionsvariationer

Enligt tillgänglighetsrådets reglemente är rådets uppgifter att utgöra ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för funktionsrättsorganisationerna.

Rådet ska vara ett referensorgan med överläggningsrätt i frågor som rör människor med funktionshinder. Rådets synpunkter och förslag ska inhämtas i ett tidigt skede så att dess synpunkter och förslag kan påverka ärendehandläggningen i aktuell nämnd eller styrelse.

Funktionsrättsorganisationer och kommunens nämnder och styrelser har vardera sju platser i rådet. Kommunens styrelser och nämnder ska vara representerade i rådet.

Sammanträdesdatum 2023

  • Tisdag 14 februari
  • Måndag 12 juni
  • Tisdag 19 september
  • Måndag 13 november

Syftet med rådet är att

  • ha en rådgivande funktion i frågor som rör tillgänglighet,
  • kunna fungera som remissinstans i frågor som rör tillgänglighet,
  • kunna vara remissinstans vid frågor om offentlig upphandling som rör tillgänglighet,
  • vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning inom sitt område,
  • det ska kunna initiera nya frågor rörande tillgänglighet.

Tillgänglighetsrådet i Vaggeryds kommun 2019-2022

Gert Jonsson kommunalråd, ordförande Tillgänglighetsrådet och ordförande kommunstyrelsen

Johan Steirud, vice ordförande Tillgänglighetsrådet

Föreningslivets representanter
Johan Steirud representant Neuro Östbo-Västbo

Raymond Pettersson representant GGVV regionens diabetesförening

Kim Andersson representant DHR (Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet)

Inger Askehag representant FUB (Eör barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning)

Ingrid Berggren representant Elöverkänsligas förening

Sirkka Rothzen respresentant RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa)

Politiska representanter
Marita Bengtsson (KD) representant Teknisk nämnd

Thomas Strand (S) representant Socialnämnd

Lars Seger (M) representant Kultur- och fritidsnämnd

Jenny Larssen (KD) representant Barn- och utbildningsnämnd

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Beata Vilkhed