Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Tillgänglighetsrådet

Enligt tillgänglighetsrådets reglemente är rådets uppgifter att utgöra ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för handikapporganisationerna.

Rådet ska vara ett referensorgan med överläggningsrätt i frågor som rör människor med funktionshinder. Rådets synpunkter och förslag ska inhämtas i ett tidigt skede så att dess synpunkter och förslag kan påverka ärendehandläggningen i aktuell nämnd eller styrelse.

Handikapporganisationerna och kommunens nämnder och styrelser har vardera sju platser i rådet. Kommunens styrelser och nämnder ska vara representerade i rådet.

Tillgänglighetsrådets kallelser och protokoll

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Ewa Carlsson