Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Tillgänglighetsrådet

Enligt tillgänglighetsrådets reglemente är rådets uppgifter att utgöra ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för handikapporganisationerna.

Rådet ska vara ett referensorgan med överläggningsrätt i frågor som rör människor med funktionshinder. Rådets synpunkter och förslag ska inhämtas i ett tidigt skede så att dess synpunkter och förslag kan påverka ärendehandläggningen i aktuell nämnd eller styrelse.

Handikapporganisationerna och kommunens nämnder och styrelser har vardera sju platser i rådet. Kommunens styrelser och nämnder ska vara representerade i rådet.

Tillgänglighetsrådets kallelser och protokoll

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-05-23

Sidansvarig:

Ewa Carlsson

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision