Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Kommunalråd och oppositionsråd

Vaggeryds kommun har tre politiker anställda på heltid. Kommunalråden representerar den politiska majoriteten och är kommunstyrelsens ordförande. Oppositionsrådet representerar den politiska oppositionen.

Kommunalråd

Kommunalrådet

Gert Jonsson (M)
Kommunstyrelsens ordförande
Tel: 0370-67 81 36

E-post: gert.jonsson@vaggeryd.se

Att vara kommunalråd innebär att som förtroendevald kan ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen. Det handlar om allt från att företräda kommunen i olika styrelser och nätverk, vid uppvaktningar hos myndigheter till företagskontakter, medborgarkontakter och konferenser. Mycket tid ägnas åt att följa upp frågor som har betydelse för kommunens ekonomi och utveckling på kort och lång sikt.

Kommunalråd

Oppositionsrådet

Kenth Williamsson (S)
Kommunstyrelsens vice ordförande
Tel: 0370-67 81 63

E-post: kenth.williamsson@vaggeryd.se

Att vara kommunalråd innebär att som förtroendevald kan ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen. Det handlar om allt från att företräda kommunen i olika styrelser och nätverk, vid uppvaktningar hos myndigheter till företagskontakter, medborgarkontakter och konferenser. Mycket tid ägnas åt att följa upp frågor som har betydelse för kommunens ekonomi och utveckling på kort och lång sikt.

Oppositionsråd

Oppositionsrådet

Thomas Axelsson (KD)
Kommunstyrelsens andre vice ordförande
Tel: 0370-67 81 18

E-post: thomas.axelsson@vaggeryd.se

Oppositionsrådet ska garantera oppositionens insyn och goda arbetsmöjligheter. En viktig del av arbetet är kontakten med medborgarna för att lyssna och diskutera aktuella politiska ämnen. Oppositionsrådet deltar i det politiska arbetet i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell