Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och kan liknas vid riksdagen. Ledamötena utses vid val vart fjärde år när du som är röstberättigad röstar i kommunalvalet.

Antalet ledamöter är 41 samt 27 ersättare. Kommunfullmäktige beslutar bland annat om budget och ekonomiska långtidsplaner, skatter, avgifter, årsredovisning, köp och försäljning av fast egendom, de utser även ledamöter i styrelser och nämnder och beslutar om inriktningsmål för nämndernas verksamhet.

Presidium

Mats Oskarsson, ordförande i kommunfullmäktige

Ordförande
Mats Oskarsson (M)
Telefon: 070-871 07 98
E-post: mats.oskarsson@vaggeryd.se

Vice ordförande

1:e vice ordförande
Maritha Bengtsson (KD)
Telefon: 070-669 47 45
E-post: maritha.bengtsson@vaggeryd.se

Andre vice ordförande

2:e vice ordförande
Robert Alkemark (S)
Telefon: 073-093 61 85
E-post: robert.alkemark@vaggeryd.se

 

Kommundirektören Annika Hedvall är sekreterare i kommunfullmäktige. De partier som är representerade i kommunfullmäktige under mandatperioden 2018–2021 är:

Kommunfullmäktige mandatperiod 2018-2021

Under mandatperioden 2018-2021 råder ett majoritetsstyre i Vaggeryds kommun. En ”femklöver” bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet, har enats om en politisk plattform och har genom en så kallad teknisk valsamverkan majoritet i alla nämnder.

Öppna sammanträden

Fullmäktiges sammanträden är offentliga, detta innebär att vem som helst är välkommen att lyssna. Sammanträdena annonseras i lokalpressen och på kommunens hemsida, där framgår vilka ärenden som ska behandlas och var sammanträdet hålls.

Mandatfördelning kommunfullmäktige

Parti

Mandat

Moderaterna

7

Centern

5

Liberalerna

3

Kristdemokraterna

5

Miljöpartiet

1

Socialdemokraterna

11

Vänsterpartiet

1

Empa(r)tiet

2

Sverigedemokraterna

6


 

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Denis Hodzic