Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Nämnder och styrelser

Nämndernas och styrelsernas uppgift är att se till att verksamheten inom det avsedda området bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt.

De enda obligatoriska nämnderna i en kommun är kommunstyrelse och valnämnd samt överförmyndare eller överförmyndarnämnd. I övrigt står det kommunen fritt att inrätta nämnder efter behov. Syftet med detta är att fördela arbetsuppgifterna samtidigt som maktkoncentration motverkas.

Nämndernas ledamöter och ersättare är politiskt tillsatta och utses av fullmäktige. Nämnder kan fatta egna beslut i kommunala angelägenheter, eller kan förbereda beslut för kommunfullmäktige.

Beslut som fattats av en nämnd kan överklagas enligt bestämmelserna i de lagar som gäller för nämnden, till exempel kommunallagen, förvaltningslagen eller speciallagar.

Arbetsuppgifterna för en nämnd kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera äldreomsorgen.

Nämnder och styrelser i Vaggeryds kommun

  • Kommunstyrelsen
  • Barn- och utbildningsnämnden
  • Kultur- och fritidsnämnden
  • Miljö- och byggnämnden
  • Socialnämnden
  • Tekniska nämnden
  • Valnämnden
  • Elverksstyrelsen
  • VSBo:s bolagsstyrelse
  • Vaggeryds Energis bolagsstyrelse

I Vaggeryds kommun finns ingen överförmyndarnämnd. Vi har istället en överförmyndare.

Sammanträdesplan första halvåret 2021

Organ

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Kommunfullmäktige

-

1

1 & 29

26

31

21

Kommunstyrelsen

13

10

10

7

5

2

Arbetsutskottet

20

17

24

21

19

9

Teknisk nämnd

19

-

2

6

11

8

Miljö- och byggnämnden

26

23

30

27

25

22

Beredning

12

2

2

6

4

1

Barn- och utbildningsnämnden

27

24

24

28

26

30

Arbetsutskottet

12

9

9

13

11

8

Socialnämnden

28

25

25

29

27

23

Arbetsutskottet

14

11

11

15

12

9

Kultur- och fritidsnämnden

-

4

4

1

6

24

Vaggeryds Energi AB

-

16

23

-

18

15


Sammanträdesplan andra halvåret 2021

Organ

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

-

30

27

25

29

13*

Kommunstyrelsen

-

11

8

6

3

-

Arbetsutskottet

-

25

22

20

17

15

Teknisk nämnd

-

-

14

19

30

-

Miljö- och byggnämnden

-

31

28

26

30

21

Beredning

-

10

7

5

2

7

Barn- och utbildningsnämnden

-

25

29

27

24

15

Arbetsutskottet

-

10

14

12

9 & 30

-

Socialnämnden

-

26

23

21

18

18

Arbetsutskottet

1

12

9

7

4

2

Kultur- och fritidsnämnden

-

-

2

14

11

9

Vaggeryds Energi AB

-

-

23-24

-

2

7

* Kommunfullmäktiges avslutning (inget sammanträde).

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Torbjörn Åkerblad