Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att barn, ungdomar och vuxna får barnomsorg, skola och utbildning i kommunen. Nämnden har 13 ledamöter från åtta partier.

Presidium

Ordförande
Jenny Larsen (KD)
Tel: 0708 35 90 61

E-post: jenny.larsen@vaggeryd.se

Vice ordförande
Roger Ödebrink (S)
Tel: 070-911 26 55

E-post: roger.odebrink@vaggeryd.se

Partiernas representation

Parti

Antal ledamöter

Socialdemokraterna

4

Moderaterna

2

Kristdemokraterna

2

Centern

1

Vänsterpartiet

1

Liberalerna

1

Miljöpartiet

1

Sverigedemokraterna

1

Barn- och utbildningsnämndens ansvar

Barn- och utbildningsnämnden är huvudman och har myndighetsansvar för barn- och skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola samt de olika former av vuxenutbildning som kommunen bedriver.

I nämndens uppdrag ingår ansvaret för att kvaliteten hålls gällande arbetsmiljön, personalens kompetens, lokaler och resurser för verksamheten samt resultatet av verksamheten.

Förskola bedrivs vid 16  enheter. Fritidshem finns vid elva skolenheter. Utöver kommunens egna verksamheter finn också fyra fristående förskolor. Fritidshem finns vid Lyckornas förskola och vid den fristående Tofthagaskolan.

Grundskolan omfattar elva enheter varav två, Fågelforsskolan och Hjortsjöskolan omfattar
alla årskurser (F–9). Grundsärskolan finns vi Fågelforsskolan samt individintegrerade elever vid andra enheter.

Fenix Kultur- och Kunskapscentrum är navet för de frivilliga skolformerna för ungdom och
vuxna. Där bedrivs idag gymnasieutbildning gymnasiesärskola samt svenska för invandrare (SFI), kommunal vuxenutbildning och lärvux Utöver detta finns inom ramen för Lärcentra, YH-utbildningar samt distansutbildningar och uppdragsutbildningar.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-09-18

Sidansvarig:

Elsebeth Sanden

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision