Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Överförmyndare

Överförmyndaren utövar tillsyn över och granskar gode mäns, förvaltares och förmyndares verksamhet

Överförmyndare
Kent Williamsson
Tel: 0370-67 81 63

Ersättare
Klas Gustafsson
Tel: 0722-87 24 19

Handläggare
Elma Travancic
Tel: 0370-37 71 05

I varje kommun måste det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Kommunfullmäktige väljer den organisationsform som är mest lämplig för den egna kommunen. Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun har bestämt att vi ska ha en överförmyndare.

Verksamheten är obligatorisk och styrs av föräldrabalkens lagstiftning. Överförmyndaren utövar tillsyn över och granskar gode mäns, förvaltares och förmyndares verksamhet. Denna tillsyn avser att ge en garanti mot rättsförluster. Det kan avse underåriga, personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller andra funktionshinder inte kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Överförmyndaren står i sin tur under länsstyrelsens tillsyn.

Kort begreppsförklaring

  • Förmyndare är en person som företräder ett barn fram till myndighetsdagen (18 år). Normalt är barnens föräldrar förmyndare.
  • God man är en särskilt utsedd person som hjälper myndiga personer att förvalta egendom, bevaka rätt eller sörja för person om man själv saknar förmåga att tillvarata sina intressen. Den som har god man behåller den rättsliga handlingsförmågan.
  • Förvaltare har samma uppgifter som god man men övertar också den rättsliga handlingsförmågan.

Det är tingsrätten som efter ansökan fattar beslut om förordnande av god man och förvaltare.

Överförmyndare i samverkan

Överförmyndaren i Vaggeryds kommun ingår i organisationen Överförmyndare i samverkan GGVV. I organisationen ingår också överförmyndaren i kommunerna Gislaved, Gnosjö och Värnamo.

Förvaltarfrihetsbevis

I många fall är det viktigt att kunna bevisa att man inte har förvaltare utsedd för sig, till exempel när man ska bli ansvarig utgivare för en periodisk skrift, om man ska bli fastighetsmäklare eller advokat.

Så här gör du

Du som är folkbokförd inom GGVV-området vänder dig till Överförmyndarkansliet GGVV, 331 83 Värnamo för att få ett så kallat förvaltarfrihetsbevis. Ansökan skickar du till överförmyndaren och bifogar ett personbevis som inte är äldre än tre månader.

Överförmyndaren förser personbeviset med en stämpel som intygar att det inte finns några uppgifter om förvaltarskap för dig registrerade hos överförmyndaren.

Du kan också göra din ansökan genom ett personligt besök på överförmyndarens kansli.

Förvaltarfrihetsbeviset utfärdas utan avgift.

Att beställa personbevis

När du beställer personbeviset hos Skatteverket säger du att det ska användas för förvaltarfrihetsbevis.

Du kan beställa personbeviset på Skatteverkets servicetelefon, 0771-567 567, eller via Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Överförmyndarkansliet GGVV

Adress
Värnamo kommun
Överförmyndarkansli GGVV
331 83 Värnamo

Telefon: 0370-37 70 00

E-post: overformyndarkansliet-ggvv@varnamo.se

Överförmyndarkansliet GGVV:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handläggare
Elma Travancic
Tel: 0370-37 71 05

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Torbjörn Åkerblad