Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Överförmyndare

Överförmyndaren utövar tillsyn över och granskar gode mäns, förvaltares och förmyndares verksamhet.

Överförmyndare
Kent Williamsson
Tel: 0370-67 81 63

Ersättare är Souzan Ezari.

I varje kommun måste det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Kommunfullmäktige väljer den organisationsform som är mest lämplig för den egna kommunen. Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun har bestämt att vi ska ha en överförmyndare.

Verksamheten är obligatorisk och styrs av föräldrabalkens lagstiftning. Överförmyndaren utövar tillsyn över och granskar gode mäns, förvaltares och förmyndares verksamhet. Denna tillsyn avser att ge en garanti mot rättsförluster. Det kan avse underåriga, personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller andra funktionshinder inte kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Överförmyndaren står i sin tur under länsstyrelsens tillsyn.

Kort begreppsförklaring

  • Förmyndare är en person som företräder ett barn fram till myndighetsdagen (18 år). Normalt är barnens föräldrar förmyndare.
  • God man är en särskilt utsedd person som hjälper myndiga personer att förvalta egendom, bevaka rätt eller sörja för person om man själv saknar förmåga att tillvarata sina intressen. Den som har god man behåller den rättsliga handlingsförmågan.
  • Förvaltare har samma uppgifter som god man men övertar också den rättsliga handlingsförmågan.

Det är tingsrätten som efter ansökan fattar beslut om förordnande av god man och förvaltare.

Överförmyndare i samverkan

Överförmyndaren i Vaggeryds kommun ingår i organisationen Överförmyndare i samverkan GGVV. I organisationen ingår också överförmyndaren i kommunerna Gislaved, Gnosjö och Värnamo.

Överförmyndarkansliet GGVV

Adress
Värnamo kommun
Överförmyndarkansli GGVV
331 83 Värnamo

Telefon: 0370-37 70 00

E-post: overformyndarkansliet-ggvv@varnamo.se

Överförmyndarkansliet GGVV:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handläggare
Elma Travancic
Tel: 0370-37 71 05

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-01-07

Sidansvarig:

Torbjörn Åkerblad

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision