Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för att barn, vuxna och familjer som av någon anledning har behov av extra stöd, omsorg och hjälp kan få det. Socialnämnden har 13 ledamöter från åtta olika partier.

Presidium

Ordförande
Ann-Katrin Löfstedt (M)
Tel: 0705 28 99 22

E-post: ann-katrin.lofstedt@vaggeryd.se

Vice ordförande
Peter Fransson (S)
Tel: 070-240 19 85

E-post: peter.fransson@vaggeryd.se

Partiernas representation

Parti

Antal ledamöter

Socialdemokraterna

4

Moderaterna

2

Kristdemokraterna

2

Centern

1

Vänsterpartiet

1

Liberalerna

1

Miljöpartiet

1

Sverigedemokraterna

1

 

Socialnämndens ansvarsområden

Socialnämndens verksamheter ansvar för barn- och ungdomsvård, missbrukarvård, ekonomiskt bistånd och annan service rörande familjer och enskilda, tillsyn och handläggning av vissa ärenden enligt alkohollagen samt ärende rörande automatspel och tillsyn vid försäljning av receptfria läkemedel

Socialnämnden ansvarar också för äldreomsorg enligt socialtjänstlagen (SoL)
samt funktionshinderomsorg enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrad (LSS) samt SoL.

Äldreomsorg innefattar vård- och omsorgsboende, hemtjänst, dagverksamhet för dementa, korttidsboende samt öppen verksamhet för äldre. Funktionshinderomsorg innefattar bostad med särskild service, korttids- och fritidstillsyn för barn och unga, kontaktpersoner, ledsagning, personlig assistans, boendestöd samt daglig sysselsättning

Nämnden har även hälso- och sjukvårdsansvar upp till sjuksköterskenivå på
särskilda boenden samt i hemsjukvården. Ansvaret bygger på hälso- och sjukvårdslagen
samt patientlagen.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-09-18

Sidansvarig:

Ewa Carlsson

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision