Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Revisorer

Kommunrevisionen är kommunfullmäktiges organ för granskning av nämndernas verksamhet.

Revisorerna ska pröva om verksamheten utövas på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om nämndernas interna kontroll är tillräcklig. Kommunrevisionen gör självständiga och oberoende utvärderingar.

Varje år ges en berättelse till kommunfullmäktige där man redogör för revisionen av verksamheten under det föregående året. Kommunfullmäktige har utsett fem revisorer.

Ordförande är Berry Lilja (S) och vice ordförande är Sture Filipsson (M).

Ordförande  
Berry Lilja (S)
Mobil: 070-347 19 23
E-post: berry.lilja@vaggeryd.se

Vice ordförande
Sture Filipsson (M)
Mobil: 070-524 18 98
E-post: sture.filipsson@vaggeryd.se

Daniel Paulsson (L)
Mobil: 070-636 05 55
E-post: daniel.paulsson@vaggeryd.se

Lars-Erik Joakimson (S)
Mobil: 073-081 14 64
E-post: Lars-Erik.Joakimson@vaggeryd.se

Inger Strandlund (S)
Mobil: 076-2575431
E-post: inger.strandlund@vaggeryd.se

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Torbjörn Åkerblad