Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Revisorer

Kommunrevisorerna granskar nämndernas verksamhet åt kommunfullmäktige. Revisorerna ska pröva om verksamheten utövas på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om nämndernas interna kontroll är tillräcklig.

Kommunrevisorerna gör självständiga och oberoende utvärderingar. Varje år avges en berättelse till kommunfullmäktige där man redogör för revisionen av verksamheten under det föregående året. Kommunfullmäktige har utsett fem revisorer.

Ordförande  
Bo Holst (S)
Telefon: 0370-718 96
Mobil: 070-676 91 51
E-post: bo.holst@vaggeryd.se

Vice ordförande
Sture Filipsson (M)
Mobil: 070-524 18 98
E-post: sture.filipsson@vaggeryd.se

Lars-Erik Joakimson (S)
Mobil: 073-081 14 64
E-post: lars-erik.joakimson@vaggeryd.se

Erling Andersson (KD)
Mobil: 070-520 39 93
E-post: erling.andersson@vaggeryd.se

Katarina Gustavsson (S)
Mobil: 070-2911 420
E-post: katarina.gustavsson@vaggeryd.se

Extern revisor

Torbjörn Bengtsson, Deloitte

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-11-26

Sidansvarig:

Torbjörn Åkerblad

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision