Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Taxor och avgifter inom miljö- och byggnämndens verksamhet

Miljö- och byggnämnden tar avgift för att bland annat behandla ansökningar och anmälan om tillstånd av olika slag. Dessa taxor och avgifter betalas av de som nyttjar tjänsten.

Taxor och avgifter tas inte ut på skatten. Kommunen tar ut avgifter för att utöva tillsyn och kontroll över olika verksamheter. De aktuella taxorna finns i PDF-filen nedan.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-12-11

Sidansvarig:

Anna Jönsson

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision