Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Avgifter inom socialnämndens verksamheter 2019

Här finns avgifter för boende och insatser inom socialnämndens verksamheter för 2019.

Avgifter inom hemtjänsten

Oavsett vem du väljer som utförare betalar du samma avgift till kommunen.

Omvårdnad och serviceavgift

420 kr/timme. Inkomstbaserat. Ingår i maxtaxan 2 089 kronor/månad

Matleverans

Matlåda: 62 kronor/låda
Leveransavgift: 150 kronor/månad

Avgifter inom hemsjukvård

Inskriven hemsjukvård: 300 kr/månad. Ingår i maxtaxan 2089 kronor/månad.

Bostadsanpassningsbidrag

Utfärdande av intyg för bostadsanpassningsbidrag: 300 kr/intyg.
Hämtning av hjälpmedel: 300 kr/tillfälle.

Boendestöd

Omvårdnadsinsats: 185 kr/månad.

Hyra vård- och omsorgsboende

Betalas i enlighet med kontrakt, varierar mellan 2 721–6 839 kronor per månad beroende på lägenhetens storlek.

Måltidsabonnemang

Måltidsavgift för samtliga måltider är 3 900 kronor/månad

Omvårdnad- och serviceavgift

2089 kronor/månad. Inkomstbaserat. Ingår i maxtaxan 2089 kronor/månad.

Avgift dagverksamhet Asken

Dagverksamhet: 100 kr/dag, är inkomstbaserat och ingår i maxtaxan 2089 kronor/månad.
Lunch: 75 kronor/portion

Avgift korttidsvistelse och växelboende

Omvårdnadsavgift: 116 kr/dag, inkomstbaserat. Ingår i maxtaxan 2089 kronor/månad
Måltidsavgift: 130 kr/dag

Avgift för trygghetslarm

Avgift: 350 kronor/månad. Inkomstbaserat, ingår i maxtaxan 2089 kronor/månad.

Installation av trygghetslarm: 300kr
Avinstallation av trygghetslarm: 150kr.
Larmbesök vid larm som enda insats 420kr/timme (lägst en timme).

Larmbesök och månadsavgift ingår i maxtaxan, det gör dock inte avgiften för installation och avinstallation av trygghetslarm.

Avgift för hemsjukvård under tillfällig vistelse

Vaggeryds kommun debiterar din hemkommun 785 kr/timme. Minsta debitering är 30 minuter. Restid samt varje påbörjad halvtimma debiteras.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-01-31

Sidansvarig:

Ekrem Voca

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision