Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Industrihistoria

Vaggeryd har en lång tradition av en stark industri. Bland annat startade Sveriges första serietillverkning av möbler här på 1860-talet – Hagafors stolfabrik.

Tillgång på vattendrag, skog, järnmalm och kommunikationer har haft stor betydelse för skapandet och utvecklingen i Vaggeryds kommuns historia. Redan under järnåldern fanns ett utvecklat samhälle med järnhanteringen, vilken bestod ända fram till tidig medeltid. Järnbruken fick mycket stor betydelse för befolkningens försörjningsmöjligheter.

Götaströms Bruk fick sitt privilegium redan 1672. Parallellt med järnhanteringen utvecklades hantverkstraditionen tillsammans med jord- och skogsbruket. Den militära närvaron med Skillingaryds läger och etableringen av Skillingaryd som en marknadsplats hade stor påverkan på utvecklingen i samhället. Idag är Skillingaryd ett mycket omväxlande industrisamhälle.

Pinnstolar på export

Under senare delen av 1800-talet började järnbruken slås ut. Även landsbygdens slöjdverksamhet genomgick stor förändring och övergick i industriell form. En av de första blev Stolfabriken i Hagafors 1863. Basmöbeln framför alla andra, pinnstolen, fick här sitt svenska utförande. Redan 1896 gick stolar på export bland annat till England.

De små jordbruken i förening med stora barnkullar framtvingade nya utkomstmöjligheter, där uppfinningsrikedomen och de små vattendragen blev grunden till småindustrin. Trä- och snickeriindustrier, liksom vagnssmedjor, växte fram. Med åkdonstillverkningen utvecklades ett industritänkande likt dagens, med underleverantörer till sammansättningsfabriker. Hjulet, symbolen för kommunen, har sin förankring i denna tidsepok.

Industribygd

För Vaggeryds del kom en ny epok genom att Munksjö AB 1904-1984 drev tillverkning av pappersmassa. Genom den strukturförändring som kom till stånd i samband med åkdonstillverkningens tillbakagång och Munksjös nedläggning utkristalliserades mindre industrienheter.

Variationen på industrier har blivit stor. För järn- och stålsidan finns skärande bearbetning, pressning och stansning samt rörbockning. Inom trä har moderna sågverk samt möbel- och snickerifabriker vuxit fram. Designern Yngve Ekström som grundade Swedese har bland annat genom sin "Lamino-stol" visat prov på god formgivning och skicklig produktionsteknik. Ett hantverkskunnande som finns i bygdens möbeltillverkande företag även idag.

Förutom nämnda branscher finns bland annat plast-, tryckeri-, massa-, fordons-, påbyggnads-, grossist- och byggnadsindustrier representerade inom kommunens näringsliv. Turismen är ett annat område som utvecklas med nya konferensanläggningar, semesterbyar, golfbanor och länets enda travbana.

Samarbete för framtida utmaningar

Satsningar på modern teknik och utbildningar, kvalitet och miljöcertifieringar, har skapat ett starkt näringsliv, som är internationellt konkurrenskraftigt. Genom Vaggeryds Näringslivsråd samarbetar näringslivet och kommunen i syfte att möta nya framtida utmaningar.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell