Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Blommor i motljus, foto: Bokinge Bild

Miljövårdspris

Vaggeryds kommuns miljövårdspris tillfaller den eller de som utmärkt sig på ett ur miljösynpunkt förtjänstfullt sätt. Pris kan också utgå för att stimulera till insatser, åtgärder och kunskaper inom miljövården.

Varje kommunmedborgare, organisation och förening får fritt föreslå kandidat (er) till miljövårdspriset. Kandidat (er) kan även föreslås av kommunal nämnd, styrelse eller bolag. Nomineringen annonseras vanligtvis i september. Prisutdelning sker i december.

Priset kan delas ut till företag i kommunen, enskilda personer, organisationer,
föreningar eller sammanslutningar såsom skolklasser. Prissumman är på 10 000 kr.

Juryn består av två ledamöter från miljö- och byggnämnden och två ledamöter från kommunstyrelsen.

Miljövårdspriset 2017

Vaggeryds kommun har beslutat att tilldela Mats Aldérus 2017 års miljövårdspris för sitt uthålliga arbete att under 21 års tid ringmärka fåglar i det nationella CES-projektet.

Juryns motivering:

Mats Aldérus har under 21 års tid ringmärkt över 14 500 fåglar i det nationella CES-projektet som drivs av Naturhistoriska riksmuseet. CES-projektet ger värdefull kunskap om fåglarnas populationsstorlek, reproduktion och överlevnad och bygger helt på ideella insatser.

Mats Aldérus tilldelas 2017 års miljövårdspris för sitt stora engagemang, uthållighet och noggrannhet när det gäller ringmärkning av fåglar. Mats Aldérus arbete bidrar med kunskap till forskningen samt information om förändringarna i vår fågelfauna. Mats Aldérus är genom sitt arbete en god ambassadör för kommunen och bidrar till att uppnå miljökvalitetsmålet och ”Ett rikt växt- och djurliv”.

Tidigare pristagare

 

 • 1988 Ragnar och Sonny Gustavsson
 • 1989 Göte Johannesson
 • 1989 Göte, Robert och Rune Svensson
 • 1990 Ingen utdelning
 • 1991 Vaggeryds Naturskyddsförening
 • 1991 Skillingaryd-Vaggeryds Ornitologiska förening
 • 1992 Valter Karlsson1992 Christer Gustavsson
 • 1993 Hoks Och Svenarums skolor
 • 1994 Fågelforsskolan1994 Thor Ahlgren AB
 • 1995 Nyckelpigans och Trollsländans daghem
 • 1995 Hjortsjöskolans miljöprojekt
 • 1996 Stiftsgården Tallnäs
 • 1997 Ingen utdelning
 • 1998 Arnold och Börje Claesson
 • 1999 Dan Damberg
 • 2000 Hans Boberg
 • 2001 Lisbeth Carlsson
 • 2002 Gray Wogmar
 • 2003 Gunlög Joakimsson
 • 2004 Marita och Per-Axel Andersson
 • 2004 Elly, Gustav och Sven Carlsson
 • 2005 Skillingaryds Frisksportklubb
 • 2005 Vaggeryds Skid- och Orienteringsklubb
 • 2006 Ingvar Ericsson, Sten-Sture Hjalmarsson, Uno Jonsson, Ingemar Karlsson
 • 2007 Lennart Schönning och Inga-Lill Engelmark Schönning
 • 2008 Peter Rostedts Åkeri AB.
 • 2009 Ingen utdelning
 • 2010 Marita Gustavsson och Kristina Ågren
 • 2011 Lars-Göran Carlsson, Ekeryd
 • 2012 Conny Yngvesson, Skillingaryd
 • 2012 Elbyrån i Vaggeryd AB
 • 2013 Kerstin Nordenstam, Ålaryd
 • 2014 Annie Johansson, Kyllesjö Skog AB
 • 2015 Therese Hammargren och Charlotta Carlén
 • 2016 Kjell Arvidsson
 • 2017 Mats Aldérus
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-11-16

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision