Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Logotyper för Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo

Samverkan Återvinning och Miljö (SÅM)

Gislaved, Gnosjö, Vaggeryds och Värnamo kommuner har bildat kommunalförbundet Samverkan Återvinning och Miljö (SÅM) med uppgift att bära det kommunala ansvaret för hushållsavfall.

Vad innebär samverkan?

Kommunsamverkan erbjuder långsiktighet, samhällsnytta och miljönytta. Samverkan ger stordriftsfördelar, mer resurser och muskler till exempel vid upphandlingar, vilket kan medföra bättre ekonomi och lägre taxor men också ökad kunskap och kompetens.

Samverkan skapar också miljö- och samhällsnytta. Hälso- och sanitära problem undanröjs samtidigt som nedskräpningen minskar.

Utöver detta skapar samverkan också bas för ökad kompetens. Det driver i sin tur utvecklingen framåt och ger ett bättre avfallssystem för medborgarnas bästa.

Vad är ett kommunalförbund?

Kommunalförbund är en form för samverkan mellan kommuner (och landsting) som kan användas för praktiskt taget vilken kommunal angelägenhet som helst.

Kommunalförbundet är en offentlig rättslig juridisk person som har egen rättskapacitet och är fristående i förhållande till sina medlemskommuner. Ofta sägs kommunalförbundet vara en slags specialkommun.

Organisatoriskt är de uppbyggda på i princip samma sätt som en kommun eller ett landsting. Verksamheter som kommuner vill samverka om läggs över i kommunalförbundet som därmed övertar dessa uppgifter från sina medlemskommuner.

Varför kommunalförbund?

Sammanfattningsvis är motiven till att bilda förbundet främst att med hänsyn till ekonomiska och sociala aspekter bidra till en god miljö genom att utveckla en hållbar verksamhet, särskilt:

  • Säkerställa kompetensförsörjning med större gemensamma resurser för att utveckla avfallsverksamheten till att uppnå uppställda krav och mål
  • Tillgodogöra storskalighetsfördelar, ex inom administration, information, insamling, fjärrtransporter, upphandlingar och materialhantering.
  • Ökad service till medborgare som bidrar till att kunder är nöjda och har förtroende för verksamheten.

Kommunalförbundets syfte

Förbundets ändamål är att bära det kommunala renhållningsansvaret inom medlemskommunerna och på så sätt bidra till en hållbar utveckling i regionen. Avfallshanteringen ska bedrivas rationellt och resurseffektivt. Man ska sträva efter att uppnå nationella, regionala och lokala miljömål samtidigt som fokus ska ligga på hög service till kunderna.

Förbundet ska aktivt arbeta för minskad uppkomst av avfall, ökad återanvändning och återvinning samt omhändertagande av matavfall som medför att miljö och klimat främjas. Förbundet ska också fortlöpande utveckla verksamheten och vara engagerade i nationella och regionala sammanhang.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell