Huvudmeny

!

VIKTIGT MEDDELANDE!
Störningar i telefonin i Vaggeryds kommun
Uppdaterad: 2023-12-05 kl 15.15 Tele2 har fortsatta driftstörningar i mobilnätet vilket påverkar Vaggeryds kommuns telefoni.

Läs mer
Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Samverkan inom miljömålsarbetet

I  miljömålsarbetet samverkar Vaggeryds kommun med andra organisationer och intressenter för att få mer effekt i miljöarbetet. 

Klimatrådet

Vaggeryds kommun deltar i det regionala klimatarbetet som leds av Länsstyrelsen. Det innebär bland annat att kommunen finns representerad i Klimatrådet av kommunalrådet Gert Jonsson. I klimatrådets beredningsgrupp finns miljö- och hållbarhetsstrateg Lina Larsson.

Klimatveckan

Klimatrådet arrangerar den årliga klimatveckan som innehåller seminarier, utställningar och den stora klimatkonferensen.

  1. Läs mer om Klimatrådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

FASTR - snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län

Vaggeryds kommun är med i projektet FASTR som syftar till att stödja en snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län. De övergripande målen med FASTR-projektet är att vi ska få en transporteffektiv och fossiloberoende transportsektor, en mångfald av förnybara drivmedels- och laddningsalternativ samt effektiva planerings- och arbetsmodeller.

Projektet pågår under 2019-2021 och arbetet leds av Energikontoret Norra Småland. FASTR finansieras huvudsakligen av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Jönköping län men 24 andra aktörer däribland Vaggeryds kommun.


ATTRACT

Vaggeryds kommun deltar i projektet ATTRACT – Innovativ arbetspendling för attraktiva arbetsgivare i Jönköpings län som pågår under 2021-2023 och drivs av Energikontoret Norra Småland. Projektet ska ge stöd åt arbetsgivaren att verka för en hållbar arbetspendling och ett flexibelt arbetsliv. ATTRACT finansieras huvudsakligen av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region jönköpings län men 12 andra aktörer däribland Vaggeryds kommun är också medfinansiärer.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell