Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Samverkan inom miljömålsarbetet

I  miljömålsarbetet samverkar Vaggeryds kommun med andra organisationer och intressenter för att få mer effekt i miljöarbetet. 

Sveriges Ekokommuner

Föreningen Sveriges Ekokommuner är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner, landsting och regioner. Den verkar i form av en ideell förening för hantering av gemensamma strategiska frågor av betydelse för en långsiktig hållbar utveckling.

  1. Läs mer om Sveriges Ekokommunerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Green Charge Sydost

GreenCharge är ett forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprojekt som har pågått i Småland, Blekinge, Öland och nordöstra Skåne sedan hösten 2011. Gren Charge II pågår sedan hösten 2015 och kommunen har beslutat att delta i projektet fr o m hösten 2015 t o m 2018. Projektet omfattar både fordon som drivs med förnybar energi och eldrivna fordon samt laddinfrastruktur.

  1. Läs mer om GreenChargelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klimatrådet

Vaggeryds kommun deltar i det regionala klimatarbetet som leds av länsstyrelsen. Det innebär bland annat att kommunen finns representerad i Klimatrådet av kommunalrådet Gert Jonsson.

Tidningen +E
En viktigt informationskanal för klimatrådets arbete är tidningen +E. Det är en gratistidning som tar upp artiklar och notiser om miljö, energi och klimat. Tidningen går ut till alla hushåll i Jönköpings län.

Klimatveckan
Klimatrådet arrangerar den årliga klimatveckan som innehåller seminarier, utställningar och den stora klimatkonferensen.

  1. Läs mer om Klimatrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hela resan

Vaggeryds kommun är med i projektet hela RESAN - regionalt stöd för hållbart resande i expansivt Jönköpings län - som startades under 2017. Projektet ska stötta kommunerna i länet samt små- och medelstora företag i att arbeta systematiskt med aktiviteter kopplade till handlingsplaner för hållbart resande. Syftet är att minska koldioxidutsläppen samtidigt som tjänste- och arbetspendlingsresor blir mer hållbara genom fler transportalternativ.

Projektet löper till juli 2020 och finansieras till största delen av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-01-04

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision