Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Samverkan inom miljömålsarbetet

I  miljömålsarbetet samverkar Vaggeryds kommun med andra organisationer och intressenter för att få mer effekt i miljöarbetet. 

Klimatrådet

Vaggeryds kommun deltar i det regionala klimatarbetet som leds av länsstyrelsen. Det innebär bland annat att kommunen finns representerad i Klimatrådet av kommunalrådet Gert Jonsson.

Klimatveckan

Klimatrådet arrangerar den årliga klimatveckan som innehåller seminarier, utställningar och den stora klimatkonferensen.

  1. Läs mer om Klimatrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hela RESAN

Vaggeryds kommun är med i projektet hela RESAN - regionalt stöd för hållbart resande i expansivt Jönköpings län - som startades under 2017. Projektet ska stötta kommunerna i länet samt små- och medelstora företag i att arbeta systematiskt med aktiviteter kopplade till handlingsplaner för hållbart resande. Syftet är att minska koldioxidutsläppen samtidigt som tjänste- och arbetspendlingsresor blir mer hållbara genom fler transportalternativ.

Projektet löper till juli 2020 och finansieras till största delen av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

FASTR - snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län

Vaggeryds kommun är med i projektet FASTR som syftar till att stödja en snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län. De övergripande målen med FASTR-projektet är att vi ska få en transporteffektiv och fossiloberoende transportsektor, en mångfald av förnybara drivmedels- och laddningsalternativ samt effektiva planerings- och arbetsmodeller.

Projektet pågår under 2019-2021 och arbetet leds av Energikontoret Norra Småland. FASTR finansieras huvudsakligen av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Jönköping län men 24 andra aktörer däribland Vaggeryds kommun.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Alija Bucuk