Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Smålands Turism

Vaggeryds kommun äger tillsammans med Region Jönköpings län och kommunerna i länet bolaget Smålands Turism AB som jobbar med frågor inom besöksnäringen i länet och Småland.

Ägarnas uppdrag till Smålands Turism AB är att utveckla och marknadsföra turistprodukter samt att utveckla och främja turismen genom insatser på regional, nationell och internationell nivå. Affärsidén som styr arbetet i vardagen lyder:

Smålands Turism AB erbjuder hög kompetens och samordning inom turismområdet samt utvecklar plattformar för marknadsföring och samverkan och stärker därmed regionens turistiska konkurrensförmåga som genererar lönsam tillväxt i regionen och dess företag.

Varumärket Småland

Genom Smålands Turism ingår vi också tillsammans med kommunerna i Kronobergs och Kalmar län i Smålandssamarbetet för att stärka Smålands attraktionskraft som besöksmål. Detta har bland annat genererat i ett gemensamt varumärke med gemensam IT-plattform och turistmaterial för hela Småland.

Logotyp för Småland
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell