Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

 • Ingen giltig användare vald.

Ställ en fråga
Årsredovisning och delårsbokslut

Vaggeryds kommun följer upp verksamheternas resultat som presenteras i en årsredovisning och ett delårsbokslut.

Årsredovisning 2019 i korthet

Årsredovisning 2019 antogs av kommunfullmäktige i april 2020. Det ekonomiska resultatet visar ett överskott med 16,2 miljoner kronor. Överskottet blev högre än kommunens målsättningen på 15 miljoner. 

Nettoinvesteringarna uppgick till 306,6 miljoner kronor 2019. Nettokostnadskvot var 98,3 %, vilket betyder att kommunen hade 1,7 % i vinst.

Befolkningen i kommunen ökade med 295 personer till 14 275.

100 kronor i skatt till kommunen användes under 2019 så här…

 • 25 kronor till (-1) Äldre- och funktionshinderomsorg
 • 25 kronor till (+-0) Grundskola
 • 16 kronor till (+1) Barnomsorg
 • 9 kronor till (+-0) Gymnasieskola inklusive vuxenutbildning
 • 5 kronor till (-2) Individ och familjeomsorg och sociala insatser
 • 4 kronor till Bibliotek, Sim- och sporthallar samt övrigt inom kultur och fritid
 • 4 kronor till (+-0) Gatuförvaltning och övrig teknisk verksamhet
 • 7,5 kronor (+1) till Kommunledning administration
 • 1,5 kronor till(+0,5) Räddningstjänst
 • 1 krona  till (+-0) Miljö- och byggverksamhet inklusive bostadsanpassningsbidrag
 • 1 krona  till (+-0) Arbetslivsbefrämjande åtgärder
 • 1 krona  till (+-0) Övrigt tex. valnämd, Revision, Överförmyndare mm

Och så här får kommunen sina pengar

 • 61 % (+2) av kommunens intäkter kommer från kommunalskatt
 • 17 % (-1) av kommunens intäkter kommer från generella statsbidrag samt inkomstutjämningsbidrag
 • 10 % (+1) kommer från taxor och avgifter för kommunens verksamheter inklusive affärsdrivande verksamhet
 • 8 % (-1) är statliga bidrag till kommunens olika verksamheter
 • 2 % (-1) kommer från försäljning av verksamhet och varor
 • 2 % (+-0) kommer från hyror och arrenden
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Jörgen Hansson