Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

 • Ingen giltig användare vald.

Ställ en fråga
Årsredovisning och delårsbokslut

Vaggeryds kommun följer upp verksamheternas resultat som presenteras i en årsredovisning och ett delårsbokslut.

Årsredovisning 2020 i korthet

Årsredovisning 2020 antogs av kommunfullmäktige i april 2021. Det ekonomiska resultatet visar ett överskott med 50,2 miljoner kronor. Överskottet blev högre än kommunens målsättningen på 18 miljoner. 

Nettoinvesteringarna uppgick till 121 miljoner kronor 2020. Nettokostnadskvot var 94,1 %.

Befolkningen i kommunen ökade med 257 personer till 14 532 personer.

100 kronor i skatt till kommunen användes under 2020 så här…

 • 25 kronor till (+-0) Äldre- och funktionshinderomsorg
 • 25 kronor till (+-0) Grundskola
 • 16 kronor till (+-0) Barnomsorg
 • 9 kronor till (+-0) Gymnasieskola inklusive vuxenutbildning
 • 6 kronor till (+1) Individ och familjeomsorg och sociala insatser
 • 4 kronor till (+-0) Bibliotek, Sim- och sporthallar samt övrigt inom kultur och fritid
 • 4 kronor till (+-0) Gatuförvaltning och övrig teknisk verksamhet
 • 7,5 kronor (+-0) till Kommunledning administration
 • 1,5 kronor till(+-0) Räddningstjänst
 • 0,5 krona  till (-0,5) Miljö- och byggverksamhet inklusive bostadsanpassningsbidrag
 • 1 krona  till (+-0) Arbetslivsbefrämjande åtgärder
 • 0,5 krona  till (-0,5) Övrigt tex. valnämd, Revision, Överförmyndare mm

Och så här får kommunen sina pengar

 • 60 % (-1) av kommunens intäkter kommer från kommunalskatt
 • 20 % (+3) av kommunens intäkter kommer från generella statsbidrag samt inkomstutjämningsbidrag
 • 5 % (-5) kommer från taxor och avgifter för kommunens verksamheter inklusive affärsdrivande verksamhet
 • 8 % (+-0) är statliga bidrag till kommunens olika verksamheter
 • 5 % (+3) kommer från försäljning av verksamhet och varor
 • 2 % (+-0) kommer från hyror och arrenden
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Jörgen Hansson