Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Ställ en fråga
Kommunfullmäktiges övergripande mål

Kommunfullmäktige fattar beslut om de övergripande målen för Vaggeryds kommun.

Vision 2030

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Övergripande mål 2019-2022

Alla som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun uppnår tillsammans visionen genom fyra mål:

Vaggeryds kommun ska vara en plats…

  • med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen
  • med hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet
  • med en hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv - för en god hälsa
  • som är attraktiv, trygg och tillgänglig - där alla känner delaktighet och kan påverka

Fakta

Vaggeryds kommuns fyra mål för mandatperioden är långsiktiga och är kopplade till FNs 17 globala mål inom Agenda2030.

Alla verksamheter bidrar till samtliga fyra mål som förtydligas genom ett strategiskt utvecklingsprogram.

Samtliga mål följs upp i samband med prognos och rapportering av ekonomi och kvalitetsresultat

Vaggeryds kommuns övergripande mål skall harmonisera med de planer och riktlinjer som hanteras och beslutas politiskt. Exempelvis kommunens översiktsplan, boendeutvecklingsprogram, miljöprogram m.m.

Vaggeryds kommuns övergripande mål skall harmonisera med fullmäktiges interna mål för organisationen - finansiella mål, mål för arbetsgivarpolitiken samt det egna miljöarbetet.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell