Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter
 • Ingen giltig användare vald.

Ställ en fråga
Kommunfullmäktiges övergripande mål

Kommunfullmäktige fattar beslut om de övergripande målen för Vaggeryds kommun.

Övergripande mål för Vaggeryds kommun 2015-2018

 • Kommunen skall vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i. Det är viktigt att hela kommunen får möjlighet att utvecklas. Verksamheten på Skillingaryds skjutfält ska inte påverka bostadsutvecklingen utanför skjutfältets gränser.
 • Kommunens verksamheter ska vara lättillgängliga och ha ett positivt problemlösande förhållningssätt. Jämställdhet och ett barn- och ungdomsperspektiv beaktas i den kommunala planeringen.
 • Kommunen ska arbeta för att fler företag etablerar sig i kommunen. Såväl traditionella industriföretag som tjänsteföretag.
 • Miljöfrågorna ska vara en naturlig del i alla kommunens verksamheter. Bl.a. genom minskade utsläpp av växthusgaser från energianvändning i byggnader och transporter ska den kommunala verksamheten bli klimatneutral.
 • Det ska vara ett gott förhållningssätt mellan personal, arbetsledning och politiken.
 • Politiken ska präglas av ekonomisk styrka och budgetföljsamhet.
 • Kommunens elever ska lämna skolan med godkända betyg.
 • Kommunen ska vara en aktiv part i den regionala utvecklingen.
 • Vaggeryds kommun ska stärka sin position som en god kulturkommun och verka för ett rikt och varierat föreningsliv i hela kommunen.
 • Mångfalden i de kommunala verksamheterna kan utvecklas genom att alternativa driftsformer prövas.

Uppföljning av målen sker med KKiK, miljöprogrammet, personalenkäten, bokslut, SCB-statistik och öppna jämförelser.

Målen antogs av kommunfullmäktige 29 mars 2016.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-04-05

Sidansvarig:

Johan Lundell

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision