Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Ställ en fråga
Resultat och rapporter

Vaggeryds kommun tar fram resultat och rapporter både om den egna verksamheten samt ingår i jämförelser och undersökningar på nationell nivå.

Årsredovisning och delårsbokslut

I årsredovisningen samlas kommunens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat från ett visst kalenderår. Delårsbokslutet är en rapport som ger en bild av det ekonomiska läget 31 augusti aktuellt år.

Jämförelser med andra kommuner

Vaggeryds kommun ingår i ett antal öppna jämförelser som Sveriges Kommuner och Landsting tar fram inom olika verksamhetsområden.

Så tycker invånarna

Vaggeryds kommun tar reda på vad invånarna tycker på flera olika sätt. En av de stora undersökningarna är medborgarundersökningen som genom förs vart annat år i samarbete med Statistiska Centralbyrån.

Öppna data, PSI-data

På en webbsida har vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns i Kolada (Kommun- och Landstingsdatabasen).

Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen eller landstinget kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell