Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter
 • Ingen giltig användare vald.

Ställ en fråga
Årsredovisning och delårsbokslut

Vaggeryds kommun följer upp verksamheternas resultat som presenteras i en årsredovisning och ett delårsbokslut.

Årsredovisning 2017 i korthet

Årsredovisning 2017 antogs av kommunfullmäktige i april 2018. Det ekonomiska resultatet visar ett överskott med 8,9 miljoner kronor. Överskottet blev längre än kommunens målsättningen på 15 miljoner för 2017. 

Nettoinvesteringarna uppgick till 116 miljoner kronor 2017. Nettokostnadskvot var 99,2 %, vilket betyder att kommunen hade 0,8 % i vinst.

Befolkningen i kommunen ökade med 196 personer till 13 840.

100 kronor i skatt till kommunen användes under 2017 så här…

 • 27 kronor till (-2) Äldre- och funktionshinderomsorg
 • 22 kronor till (+1) Grundskola
 • 15 kronor till (+1) Barnomsorg
 • 12 kronor till (-1) Gymnasieskola inklusive vuxenutbildning
 • 7 kronor till (+2) Sociala insatser för invånare med problem samt socialbidrag
 • 4 kronor till Bibliotek, Sim- och sporthallar samt övrigt inom kultur och fritid
 • 4 kronor till Gatuförvaltning och övrig teknisk verksamhet
 • 5 kronor till Kommunledning administration
 • 1 kronor till(-1) Räddningstjänst
 • 1 krona till Miljö- och byggverksamhet inklusive bostadsanpassningsbidrag
 • 1 krona till Kollektivtrafik (I huvudsak trafik mot Jönköping och Värnamo)
 • 1 krona till Arbetslivsbefrämjande åtgärder

Och så här får kommunen sina pengar

 • 58 % av kommunens intäkter kommer från kommunalskatt
 • 17 % av kommunens intäkter kommer från generella statsbidrag samt inkomstutjämningsbidrag
 • 10 % kommer från taxor och avgifter för kommunens verksamheter inklusive affärsdrivande verksamhet
 • 12 % är statliga bidrag till kommunens olika verksamheter
 • 1 % kommer från försäljning av verksamhet och varor
 • 2 % kommer från hyror och arrenden
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-10-25

Sidansvarig:

Johan Lundell

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision