Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter
  • Ingen giltig användare vald.

Ställ en fråga
Miljöredovisning

Vaggeryds kommuns miljöredovisning är den årliga sammanställningen av hur arbetet går med att genomföra miljöprogrammet och uppnå kommunens miljömål. Miljöredovisningen behandlas varje år i april av kommunfullmäktige. Nytt för 2018 är att du kan se vår miljöredovisning digitalt i Vaggeryds kommun Miljöbarometer.

Miljöredovisning 2018

Under 2018 har Vaggeryds Kommun miljöprogram reviderats och antagits i kommunfullmäktige. De nya målen i miljöprogrammet kopplar an till de globala målen för hållbar en utveckling i Agenda 2030 och ger oss förutsättningar att bidra till ett hållbart samhälle. Det reviderade miljöprogrammet har också fått ett nytt kapitel ”Grön handlingsplan” som lyfter in frågor om grön infrastruktur och ekosystemtjänster som vi tidigare inte arbetet med.

Under 2018 har vi även nått framsteg inom miljömålet Begränsad klimatpåverkan som är en av våra största utmaningar. En kartläggning av kommunens fordonsflotta samt fordonshanteringen inleddes under 2018 och det framkom att behovet av samordning inom området är stort. Under året har vi utökat både antalet av fossilfria fordon och miljöbilar där främst Socialnämnden visar vägen och är ett gott exempel.

I och med vår utökning av fossilfria fordon krävs att vi har en laddinfrastruktur som kan matcha utvecklingen. Tack var ett bra samarbete och koncerngränserna har vi hittat ett arbetssätt som säkerställer att vi kommer att ha laddplatser till våra elbilar under 2019. Vaggeryds energi har under 2018 installerat 12 laddplatser och många fler är på gång under 2019.

I 2018 års redovisning finns så mycket mer att läsa om och ovan skrivet var bara ett litet axplock. Det viktiga är ändå att se att vi går i rätt riktning och vi lär oss mer och att vi i kommande fullmäktigemål betonar vikten av en långsiktig och hållbar Vaggeryds kommun.

Gert Jonsson
Kommunstyrelsens ordförande

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-05-02

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision