Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Hand håller i handlingar

Möten, kallelser och protokoll

Protokollen justeras efter varje sammanträde som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna har. Därefter publiceras protokollen på vaggeryd.se. Här hittar du också kallelser inför varje sammanträde och sammanträdesplan för hela året.

Våra möteshandlingar publiceras fr.o.m. juni 2019 i en sammanträdesportal:

I instruktionsfilmen får du en introduktion till hur du navigerar och tar del av handlingar i sammanträdesportalen.

Kallelser, handlingar och annonsering

Politikerna i nämnden får en kallelse med handlingar ungefär en vecka före varje sammanträde. Kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i tidningarna JönköpingsPosten, Värnamo Nyheter, på Skillingaryd.nu samt på vaggeryd.se.

Kommunfullmäktiges handlingar samt övriga nämnders och styrelsers föredragslistor publiceras på vår webbplats.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppet för allmänheten och sänds direkt via webb-TV

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppet för allmänheten. Inga andra nämnders eller styrelsers sammanträden är offentliga.

Kommunfullmäktiges sammanträden sänds direkt på webben, sändningen startar någon minut innan sammanträdet börjar. Du kan även se på hela sammanträdet i efterhand i en video som har kapitelindelning för varje ärende. Videoinspelningen från sammanträdet publiceras på webb-TV-kanalen för kommunfullmäktige Länk till annan webbplats. dagen efter sammanträdet.

Protokoll från sammanträden

Efter sammanträdet justeras protokollet. När protokollet har justerats tillkännages det på kommunens digitala anslagstavla och publiceras på respektive nämnds/styrelses sida. Du kan också besöka receptionen i kommunhuset, Skillingehus i Skillingaryd för att få kopia av protokollen.

Vissa uppgifter eller paragrafer kan vara borttagna med hänsyn till sekretesslagen och personuppgiftslagen. Därför tar vi ibland bort privatpersoners namn i kallelser och protokoll.

Sammanträdesplan första halvåret 2023

Organ

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Kommunfullmäktige

30

27

27

24

29

19

Kommunstyrelsen

11

8

8

5

3&31

-

Arbetsutskottet

18

22

22

19

16

14

Personalutskottet

18

22

22

19

16

14

Teknisk nämnd

24

21

21

18

16

13

Arbetsutskott

10

7

7

4

2&30

-

Miljö- och byggnämnden

10&31

28

28

25

30

20

Beredning

10

7

7

4

2

7

Barn- och utbildningsnämnden

25

22

14

26

31

28

Arbetsutskottet

-

7

15

11

9

13

Socialnämnden

4&26

23

23

17

25

21

Arbetsutskottet

12

2&9

9

13

11

8

Kultur- och fritidsnämnden

12

9

9

6

17

15

Arbetsutskott

26

23

23

-

4

1

Vaggeryds Energi AB

-

21

28

-

23

20


Sammanträdesplan andra halvåret 2023

Organ

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

-

-

4 & 25

30

27

11*

Kommunstyrelsen

-

16

13

11

8

-

Arbetsutskottet

-

30

27

25

22

13

Personalutskottet

-

30

27

25

22

13

Teknisk nämnd

-

-

19

24

21

-

Arbetsuskott5

10

7

-

Miljö- och byggnämnden

-

29

26

31

28

19

Beredning

-

8

5

3

7

5

Barn- och utbildningsnämnden

-

-

27

25

29

-

Arbetsutskottet

-

-

12

10

14

-


Socialnämnden

-

24

28

26

23

19

Arbetsutskottet

6

10

14

12

9

7

Kultur- och fritidsnämnden

-

31

-

12

16

14

Arbetsuskott


17

28

2

30

-

Vaggeryds Energi AB

-

-

21-22

24

-

12

* Kommunfullmäktiges avslutning (inget sammanträde).

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Lovisa Albertsson