Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Hand håller i handlingar

Möten, kallelser och protokoll

Protokollen justeras efter varje sammanträde som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna har. Därefter publiceras protokollen på vaggeryd.se. Här hittar du också kallelser inför varje sammanträde och sammanträdesplan för hela året.

Våra möteshandlingar publiceras fr.o.m. juni 2019 i en sammanträdesportal:

I instruktionsfilmen får du en introduktion till hur du navigerar och tar del av handlingar i sammanträdesportalen.

Kallelser, handlingar och annonsering

Politikerna i nämnden får en kallelse med handlingar ungefär en vecka före varje sammanträde. Kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i tidningarna JönköpingsPosten, Värnamo Nyheter, på Skillingaryd.nu samt på vaggeryd.se.

Kommunfullmäktiges handlingar samt övriga nämnders och styrelsers föredragslistor publiceras på vår webbplats.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppet för allmänheten och sänds direkt via webb-TV

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppet för allmänheten. Inga andra nämnders eller styrelsers sammanträden är offentliga.

Kommunfullmäktiges sammanträden sänds direkt på webben, sändningen startar någon minut innan sammanträdet börjar. Du kan även se på hela sammanträdet i efterhand i en video som har kapitelindelning för varje ärende. Videoinspelningen från sammanträdet publiceras på webb-TV-kanalen för kommunfullmäktige Länk till annan webbplats. dagen efter sammanträdet.

Protokoll från sammanträden

Efter sammanträdet justeras protokollet. När protokollet har justerats tillkännages det på kommunens digitala anslagstavla och publiceras på respektive nämnds/styrelses sida. Du kan också besöka receptionen i kommunhuset, Skillingehus i Skillingaryd för att få kopia av protokollen.

Vissa uppgifter eller paragrafer kan vara borttagna med hänsyn till sekretesslagen och personuppgiftslagen. Därför tar vi ibland bort privatpersoners namn i kallelser och protokoll.

Sammanträdesplan första halvåret 2022

Organ

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Kommunfullmäktige

31

28

28

25

30

20

Kommunstyrelsen

12

9

9

6

4

1

Arbetsutskottet

26

23

23

20

18

15

Personalutskottet

18

22

22

19

18

15

Teknisk nämnd

25

15

15

19

17

14

Miljö- och byggnämnden

25

22

29

26

31

21

Beredning

11

1

1

5

3

7

Barn- och utbildningsnämnden

26

23

30

27

25

22

Arbetsutskottet

11

8

15

12

10

7

Socialnämnden

27

24

24

28

25

22

Arbetsutskottet

12

3 & 10

10

13

12

9

Kultur- och fritidsnämnden

-

3

3

7

5

16

Vaggeryds Energi AB

-

22

29

-

24

21


Sammanträdesplan andra halvåret 2022

Organ

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

-

-

5

3 & 31

28

12*

Kommunstyrelsen

-

17

14

12

9

-

Arbetsutskottet

-

31

28

26

16

14

Personalutskottet

-

31

28

26

16

14

Teknisk nämnd

-

-

13

18

22

-

Miljö- och byggnämnden

-

30

27

25

29

20

Beredning

-

9

6

4

1

6

Barn- och utbildningsnämnden

-

31

28

26

30

21

Arbetsutskottet

-

16

13

11

15

6

Socialnämnden

-

25

22

20

17

15

Arbetsutskottet

7

4

8

6

3 & 30

-

Kultur- och fritidsnämnden

-

-

1

13

10

8

Vaggeryds Energi AB

-

-

22-23

-

1

13

* Kommunfullmäktiges avslutning (inget sammanträde).

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Lovisa Albertsson