Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-04-07 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-04-07

Ordförandeklubba

Beslut i korthet vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-04-06

Här följer en kort sammanfattning av några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 april 2017. Fullständigt protokoll publiceras efter justering.

Informationsärenden

Åtgärdsvalstudier och kommande arbete kring nya stambanor

Under kommunstyrelsens sammanträde fanns Trafikverket på plats och presenterade en åtgärdsvalstudie och kommande arbete kring nya stambanor.

– Det vi fick presenterat för oss är ett brett utredningsområde för den nya stambanan. På sikt måste vi ha en starkare infrastruktur och bygga ut vägnätet, säger Gert Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.

Årsredovisning och bokslut 2016

Under sammanträdet informerade ekonomichefen, Jörgen Hansson, om årsredovisningen och bokslutet som avser verksamhetsåret 2016 för Vaggeryds kommun och kommunkoncernen.

– Vi gör ett väldigt stark bokslut och det beror bland annat på att vi fått statliga medel för vårt integrationsarbete. Nu gäller det att använda dessa pengar klokt och att vi använder de väl i framtiden och jobbar för att uppnå kommunfullmäktiges övergripande mål, säger Kenth Williamsson, vice ordförande i kommunstyrelsen.

Miljöredovisning 2016

Under sammanträdet hölls ett föredrag av kommunens miljöstrateg Madeleine Larsson om miljöredovisningen för 2016. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna miljöredovisningen för 2016.

Medarbetar- och ledarskapsprogram

Åsa Öhrn, personalchef i Vaggeryds kommun fanns på plats och berättade om det nya medarbetar- och ledarskapsprogram som tagits fram i samverkan med fackliga organisationer, chefer i kommunens verksamheter samt förvaltningschefer. Programmet bygger på kommunens vision och värdegrund som är viktiga grundstenar.

– Vi är nöjda med programmet som tagits fram men vi ville ha ett förtydligande om vad man som anställd kan förvänta sig av Vaggeryds kommun som arbetsgivare. Vi kommer att lyfta frågan igen på arbetsutskottets nästa sammanträde, Gert Jonsson.

Ianspråktagande av budgeterade investeringsmedel för Vaggeryds nya vattenverk

På grund av stigande manganhalter i råvattenbrunnarna i Vaggeryd har tekniska kontoret fått i uppdrag att projektera och upphandla byggnationen av ett nytt vattenverk med manganavskiljning. Kommunstyrelsen beslutade under sitt sammanträde att bevilja tekniska kontorets ianspråktagande av budgeterade investeringsmedel för Vaggeryds nya vattenverk.

Länsövergripande samverkan kring barn och unga psykiska, social och fysiska hälsa

Kommunstyrelsen godkänner den reviderade överenskommelsen om samverkan mellan kommunerna i Jönköpings län kring barn och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa.

Motion – bygg ett hopptorn vid Hjortsjöns badplats

Kommunstyrelsen beslutade under sitt sammanträde att avslå motionen, i enighet med kultur- och fritidsnämndens förslag, med hänvisningar till vad som framkommer i utredningen. Ärendet skickas nu till kommunfullmäktige för beslut.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-04-07

Sidansvarig:

Alija Bucuk