Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-05-15 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-05-15

Ordförandeklubba

Sammanfattning av kommunfullmäktige 2017-04-24

Här följer en kort sammanfattning av kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017. Fullständigt protokoll publiceras efter justering.

Sammanträdet var det första som direktsändes på webben. Du kan se hela eller delar av sammanträdet i efterhand i Vaggeryds kommuns playkanallänk till annan webbplats.

6. Inkomna motioner och medborgarförslag

Fullmäktige beslutade att de inkomna motioner och medborgarförslag skickas till kommunstyrelsen för beredning. Bland annat ett medborgarförslag om en grafitti-vägg.

7. Motion om hopptorn vid Hjortsjön

Efter votering beslutade fullmäktige att det inte ska byggas något hopptorn vid Hjortsjön. Motionen var inlämnad av Kristdemokraterna.

8. Revisionsberättelse

Revisionen har granskat årsbokslutet och tillstyrker att styrelser, nämnder och enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet. Kommunfullmäktige godkände revisionsrapporten och beviljande av ansvarsfrihet enligt revisorerna förslag.

9. Årsredovisning och bokslut avseende verksamhetsåret 2016 för Vaggeryds kommun och kommunkoncern

Kommunens ekonomichef och Vaggeryds Energis och VSBo:s verkställande direktörer föredrog årsredovisningen för församlingen i inledningen av mötet. Kommunfullmäktige godkände årsbokslutet och årsredovisningen. (Årsredovisningen i sin helhet och i kortform presenteras på hemsidan inom kort).

10. Miljöredovisning 2016

Kommunfullmäktige godkände miljöredovisningen som redovisar åtgärder utifrån kommunens miljöprogram.

Andra ärenden

Kommunfullmäktige behandlade budgetärenden för kostorganisationen och kompensation till barn- och utbildningsnämnden för ökat elevantal. 25 ej beslutade motioner och medborgarförslag redovisades och ett antal val till nämnder och styrelser på grund av uppsägningar gjordes.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-05-15

Sidansvarig:

Alija Bucuk