Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-05-18 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-05-18

Ordförandeklubba

Sammanfattning av kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2017-05-17

Här följer en kort sammanfattning kring ärenden som Kultur- och fritidsnämnden behandlade vid sammanträdet den 17 maj 2017. Observera att detta är ett urval av frågorna. Fullständigt protokoll publiceras efter justering.

Byggnads­inventering gjord av Hembygdsrådet - slutrapport

Hembygdsrådet i Vaggeryds kommun har gjort en inventering av kulturhistoriskt vär­defulla byggnader och miljöer. Rådet har i en skrivelse till kultur- och fritids­nämnden påpekat att man saknar pro­fessionell kompetens att sammanställa en rapport av inventeringen, och föreslår därför att kultur- och fritidsnämnden och/eller miljö- och bygg­nämnden slutför arbetet genom att sammanställa en rapport. Kultur- och fritids­nämnden ställde sig positiv till detta vid sitt sammanträde och beslutade att kontakta sak­kunniga inom området och att undersöka vilka finansieringsmöjligheter som finns.

Kulturplan för Vaggeryds kommun

Vaggeryds kommun hade 2016 ett lokalt kulturting där det diskuterades hur man kan ta fram en kulturplan för att kunna utveckla kulturlivet i kommunen. Tanken var att samla förening­ar, institutioner, organisationer och privatpersoner som vill vara med och påverka framtid­ens kultur. Utifrån kulturtinget gjordes en sammanställning av de tankar och idéer som fram­kom. Kultur- och fritidsnämnden beslutade att förvaltningen ska ta fram underlag för en kulturplan utifrån sammanställningen av anteckningarna från kulturtinget.

Evenemanget Trolltyg

Evenemanget ”Trolltyg” kommer att genomföras den 6 juni på Slätten i Skillingaryd och slås i år ihop med ungdomsprojektet Tidsbron. Arrangörerna (Tidsbron, Trollstigar & Häxvrål, Rollspelsföreningen YingYang, Sjöbogården och Studieförbundet Vuxenskolan) har nu ansökt om bi­drag från kultur- och fritidsnämnden på grund av ökade kostnader. Kultur- och fritidsnämnden be­slutade att anslå 20.000 kr till evenemanget.

Biblioteksservice i Klevshult

Biblioteket i Klevshult har haft stadigt nedåtgående utlåning. Kultur- och fritidsnämnden har i februari 2016 beslutat att se över bibliotekets verksamhet och se om man kan införa nya former av servicemetoder. Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid dagens sammanträde att biblioteksverksamheten i Klevshult ska upphöra i nuvarande form fr.o.m. halvårsskiftet 2017.

Under en provperiod på två år, hösten 2017 till våren 2019, ska biblioteksservicen er­sättas av ”Boken kommer”, vilket innebär att böcker körs hem till låntagare. Man kan också besöka Skillingaryds bibliotek under ordinarie öppettider eller som Meröppet-låntagare. Efter provperioden ska en utvärdering göras. Information kommer att skickas till boende i Klevshult.

Kulturutvecklingsprojektet Mer för fler

Kulturskolan och biblioteket har lämnat in en ansökan om ekonomiskt bidrag till det nationella kulturutvecklingsprojektet ”Mer för fler – hur når vi fler inom kulturområdet”? Projekt­et startar i oktober 2017 och drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Kultur­skolerådet och Svensk Biblioteksförening.

”Mer för fler”-projektet pågår under 9 månader och lär kommunerna metoder för utveckling av nya arbetssätt och tjänster för kommunin­vånarna. Kultur- och fritidsnämnden beslutade att anslå 50 000 kr till projektet. Kultur­skolans chef Jan Eric Victor får uppdraget som projektledare, och i arbetsgruppen ska ingå förutom projektledaren även bibliotekschefen och chefen för den öppna ungdomsverksam­heten. I ledningsgruppen för projektet ska ingå förvaltningschef och kultur- och fritids­nämndens presidium.

Livräddningsutrustning till friluftsbaden

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att anslå 40 000 kr för inköp av livräddningsutrustning för placering vid Långasjön, Rasjön, Rolstorpasjön och Sandsjön. Sedan tidigare finns denna utrustning vid Hjortsjöbadet och Linnerydsbadet.

Ansökan om integrationsbidrag – Skillingaryds Frisksportklubb och UnitedSkillsCricketClub

Kultur- och fritidsnämnden har fått en ansökan om integrationsbidrag på 20 000 kr från Skillingaryds Frisksportsklubbs cricketlag. Lagets spelare är i huvudsak ensamkommande ungdomar och man ämnar nu att spela i division 3, vilket kommer att medföra ökade kostnader för klubben. Kultur- och fritidsnämnden beslutade att bevilja ansökan på 20 000 kr.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-05-18

Sidansvarig:

Alija Bucuk