Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-08-01 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-08-01

Sammanfattning av socialnämndens sammanträde 2017-06-22

ordförandeklubba

Här följer en sammanfattning av några av de ärenden som behandlades vid socialnämndens möte den 21 juni 2017. Fullständigt protokoll publiceras efter justering.

Yttrande gällande motion om sex timmars arbetsdag på prov

Socialnämnden beslutade under sitt sammanträde att avslå motionen om sex timmars arbetsdag eftersom det inte är rimligt att hantera denna fråga inom befintlig budget.

Nedläggning av 14 platser på Sörgården

Under en längre tid har diskussioner förts om lämpligheten gällande Gullvivan ur ett arbetsmiljöperspektiv då lägenheterna, och framförallt hygienutrymmena, inte är anpassade för hyresgäster med stora omvårdnadsbehov.

Under sitt sammanträde beslutade socialnämnden att enheten från och med 1 juli 2017 har inflyttningsstopp. Boenden som idag bor på Gullvivan kan komma att erbjudas lediga lägenheter på andra enheter.

Motion - gratis WIFI till äldreboende i kommunen

Socialnämnden beslutade att inte bifalla subventionerat "gratis" Wifi till boende i lägenheter på kommunens särskilda boenden. I dagsläget hänvisar socialförvaltningen till den enskildes eget ansvar gällande hyreslägenhet och det serviceutbud man vill ha.

Fullständigt protokoll från sammanträdet publiceras under sidorna för socialnämndens protokoll, när det har justerats.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-08-01

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision