Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-09-25 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-09-25

Kommunfullmäktige sammanträder

Sammanfattning av kommunfullmäktige 2017-08-28

Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun sammanträdde 28 augusti 2017. Mötet inleddes med en allmänpolitisk debatt. Här följer en kort sammanfattning av övriga ärenden.

Inkomna motioner och medborgarförslag

  • En motion från V om landsbygdsutveckling i Bondstorp. (inlämnad vid sammanträdet). Beslut: Överlämnas till KS för beredning.
  • En motion från KD om tillgänglighetsanpassade och trafiksäkra busshållplatser. Beslut: Remitteras till KS för beredning.
  • Ett medborgarförslag om att införa cykelpumpar i våra tätorter. Remitterades till tekniska utskottet för beredning och beslut.
  • Ett medborgarförslag om att bygga väg från Västra strand i Vaggeryd till södra E4-avfarten. Remitterades till kommunstyrelsen för beredning.
  • Ett medborgarförslag om att bygga ett plank runt ställverket vid campingen och plantera. Remitterades till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
  • Ett medborgarförslag om Bondstorpsvägens framtida utseende. Remitterades till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Översyn av benämning för valdistrikten

Detta ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Byggnation av vattenverk i Vaggeryd

Kalkylen för det nya vattenverket i Vaggeryd håller inte efter upphandlingen. kommunfullmäktige beslutade att utöka investeringsramen med 13,5 miljoner kronor för att kunna bygga Vattenverket enligt plan. Det nya vattenverket i Vaggeryd behövs bland annat för att komma tillrätta med det missfärgade vattnet som beror på ökad mängd mangan.

En ledamot reserverade sig mot beslutet.

Valärenden

Roger Antonsson valdes till ersättare i kommunstyrelsen efter Roger Ödebrink.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-09-25

Sidansvarig:

Alija Bucuk