Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-10-27 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-10-27

Ung person i grönska

Socialnämnden överlåter ansvaret för ensamkommande 18-åringar till kommunstyrelsen

Vid socialnämndens sammanträde den 26 oktober behandlades frågan om de ensamkommande asylsökande ungdomarna som fyller 18 år ska kunna erbjudas att få bo kvar i kommunen eller inte.

Fram till 18-årsdagen har kommunens HVB-verksamhet (Hem för vård och boende) haft ansvar för ungdomarna. När de fyller 18 år betraktas de som vuxna och övergår till Migrationsverkets ansvar.

Alla ungdomar som, enligt Migrationsverket fyllt 18 år, prövas individuellt om det finns behov av vård. De som har behov av särskilt stöd får det. Ungdomar, som inte behöver speciellt stöd, kommer att placeras under kommunstyrelsens verksamhet, enligt socialnämndens beslut.

Socialnämnden överlåter åt kommunstyrelsen att utreda och bedöma förutsättningarna, för att i samverkan med civilsamhället finna möjligheter, att främja en god livssituation för de ungdomar som går från Vaggeryds kommuns HVB-hem till Migrationsverkets ansvar.

Förslaget i socialnämnden antogs efter omröstning med siffrorna 8-5. Mot förslaget stod Socialdemokraternas förslag om att låta ansvaret vara kvar hos socialnämnden.

På arbetsutskottet i början av oktober togs beslutet att det inte är Socialnämndens ansvar att ordna boende till väl fungerande 18-åringar. Vi i Femklövern har efter det beslutet diskuterat olika lösningar. Det är genom dessa diskussioner som vårt förslag på senaste Socialnämnden har fastställts. Vi tycker det är viktigt är att flytta över verksamheten till Kommunstyrelsen. Det gäller enbart de ungdomar som har bott på de HVB-hem som Vaggeryds kommun haft, säger Ann-Katrin Löfstedt (M), ordförande i Socialnämnden och fortsätter:

Det civila samhället i vår kommun har gjort och gör en fantastisk insats för denna målgrupp. Engagemanget via föreningslivet, privatpersoner, församlingar och andra verksamheter är mycket betydelsefullt för att skapa en god livskvalité i en utsatt position. Det är mycket viktigt att fortsätta och fördjupa det samarbetet, för att nå till exempel bostäder hos privatpersoner.

Samverkan med civilsamhället

Socialnämnden rekommenderar kommunstyrelsen att samverka med civilsamhället för att lösa boendet för de ensamkommande som fyllt 18 år, men ännu inte fått beslut om uppehållstillstånd. Innan det boendet är ordnat bör Vaggeryds kommun tillhandahålla bostad. Kommunstyrelsen kommer att ha riktlinjer klara senast 6 december 2017.

Socialnämnden tillhandahåller bostad tills kommunstyrelsen fattat beslut i ärendet som tillgodoser boendebehovet för ensamkommande som fyllt 18 år.


Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-10-27

Sidansvarig:

Alija Bucuk