Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-12-22 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-12-22

Skolgård och skolbyggnad

Barn- och utbildningsnämnden enig om lokalplan för skolan

Barn- och utbildningsnämnden har tagit ett inriktningsbeslut om att arbeta vidare med den reviderade lokalplan för skolorna som barn- och utbildningsförvaltningen arbetat fram. Under november-december genomfördes en dialogkväll och öppen medborgardialog om förslaget.

– Jag tycker att det var en bra och positiv dialog med flera bra synpunkter som vi i barn- och utbildningsnämnden ta med i vårt fortsatta arbete, säger Jenny Larsen som är nämndens ordförande.

Jenny Larsen poängterar samtidigt att arbetet med planen fortsätter och att det är för tidigt att säga hur det blir på detaljnivå.

Nästa steg

Nästa steg är att presentera lokalplanen för budgetberedningen för att få den beslutad i kommunfullmäktige tillsammans med investeringsbudgeten i juni 2018.

Beslut om byggnation av förskolor

Vid december-sammanträdet fattade en enig barn- och utbildningsnämnd att utifrån beslutad budgetram bygga nya förskolor i kommunen på följande sätt:

  • En ny förskola med sex avdelningar byggs i Vaggeryd (ersätter Petersborg och Fenix). Detta beslut har tagits tidigare, men nu blir det sex istället för fem avdelningar
  • En ny förskola byggs i Hok som ersätter den nuvarande. Beslut finns sedan tidigare.
  • Nämnden ställer sig positiv till att Bullerbyns förskola rivs och att en ny förskola med sex avdelningar byggs på samma plats (tidigare fem avdelningar). Enheten byggs ihop med Sörgårdsskolans matsal med ett gemensamt kök för förskolan och skolan med kapacitet för 400 barn/elever/personal. Köket förbereds vara tillagningskök.

Besluten grundar sig på att invånarantalet förväntas fortsätta växa i och med stora byggprojekt i centralorterna och att verksamhetscheferna helst ser parvis utbyggnad av förskoleavdelningar för bästa organisationsplanering.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-12-22

Sidansvarig:

Alija Bucuk