Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2019-07-05 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2019-07-05

Mätning av myndighetsutövning startar

Nu startar årets servicemätning av kommunernas myndighetsutövning.

I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men det finnsväven möjlighet att mäta nöjdheten hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer.

Sex myndighetsområden mäts: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Enkäter går ut till de som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätperioden som denna gång är 2019.

Enkäten innehåller 37 frågor, varav 11 bakgrundsfrågor, tre NKI-frågor (nöjd-kund-index) samt 23 frågor kopplade till sex serviceområden:information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-07-05

Sidansvarig:

Johan Lundell

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision