Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad: 2019-12-14

Kenneth Adolfsson, Bernt Ola Hugosson och Dan Damberg är 2019 års miljöpristagare tillsammans med Hans Boberg och Lisbeth Karlsson som inte är med på bild.

Miljövårdspriset tilldelas Fågelforsledens restauratörer

Vaggeryds kommun har beslutat att tilldela 2019 års miljövårdspris till föreningarna bakom Fågelforsledens restaurering, för deras arbete med iordningställa vandringsleden, öka naturvärdena och synliggöra kulturvärdena längs Lagan.

Bernt Ola Hugosson (Östbo historiska sällskap), Lisbeth Karlsson (Naturskyddsföreningen), Kenneth Adolfsson (Götaströms golfklubb), Hans Boberg (Skillingaryd-Vaggeryds Ornitologiska förening) och Dan Damberg har tillsammans med Vaggeryds kommun under 4 år arbetat med att inventera, restaurera och synliggöra Fågelforsleden längs med Lagan utanför Skillingaryd.

Motivering

Pristagarnas stora kunskap och engagemang för att iordningställa vandringsleden, öka naturvärdena och synliggöra kulturvärdena har bidragit till att kommunen fått ytterligare en naturskön plats för invånare och besökare att vistas vid. Pristagarna har genom sitt arbete bidragit till att uppnå miljökvalitetsmålen ”Ett rikt växt- och djurliv” och ”Levande skogar” samt till flera av de friluftspolitiska målen.

– Fågelforsledens restaurering har varit roligt hela vägen, men det är klart extra kul att få uppskattning för det man gjort. Sen har vi redan fått mycket tacksamhet från många olika håll, säger Ola Hugosson.

Runt 25 personer har arbetat ideellt i projektet under ledning av årets miljövårdspristagare.

– Det har varit roligt att arbeta med ett projekt där så många jobbar tillsammans ideellt åt samma håll, säger Dan Damberg.

Om miljövårdspriset

Vaggeryds kommuns miljövårdspris tillfaller den eller de som utmärkt sig på ett ur miljösynpunkt förtjänstfullt sätt. Pris kan också utgå för att stimulera till insatser, åtgärder och kunskaper inom miljövården. Priset kan delas ut till företag i kommunen, enskilda personer, organisationer, föreningar eller sammanslutningar såsom skolklasser.

Prissumman är på 10 000 kr och juryn består av ledamöter från miljö- och byggnämnden samt kommunstyrelsen.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-12-14

Sidansvarig:

Alija Bucuk